Av. Mehmet DursunAv. Mehmet DURSUN (Antalya Barosu-2395)


EĞİTİM


Selçuk Üniversitesi, Konya


Lisans Hukuk Fakültesi, Ağustos 2004


Uzmanlık Alanları
* Gayrimenkul Hukuku
* İcra ve İflas Hukuku
* Banka ve Ticaret Hukuku
* Borçlar Hukuku
* Ceza Hukuku


Akdeniz Üniversitesi, Antalya


Yüksek Lisans, Eylül 2005-2009


Özel Hukuk Ana Bilim Dalı


* Medeni Hukuk
* İcra ve İflas Hukuku
* Borçlar Hukuku
* Ticaret Hukuku
* Orman Kanunu’nun 2.maddesinin B bendi ile ilgili ‘Orman Vasfını Kaybetmiş Arazilerinin Orman Sınırları Dışına Çıkarılması ile ilgili Tez Araştırması ve Uzmanlık’


İŞ DENEYİMİ
* 1.5 yıllık mesleki bilgi edinme Av. Ahmet KAYA 0 332 353 91 11, Konya(2002-2004)
* 1 yıl staj ve meslek öğrenme Av. Abdullah SAYICI 0 332 350 07 42, Konya(2004-2005)
* 5 yıllık bireysel mesleki tecrübe ve kazanım,(2005-…..)


BİLGİ&BECERİLER


-Bilgisayar
* Microsoft Word, Excel, Powerpoint, IcraPro
* Profesyonel F Klavye kullanımı


-Yabancı Dil
* İngilizce (İleri Düzey)


KİŞİSEL BİLGİLER


-Sertifikalar
* MEB Onaylı İngilizce Sertifikası
* Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri Katılım Sertifikası
* Avrupa Konseyi TAIEX Ofisi Eğitim Semineri Sertifikası
* Türk Patent Enstitüsü Marka Vekilliği
* Boşanma, Boşanmanın Sonuçları, Maddi-Manevi Tazminat,Velayet, Nafaka Seminer Katılım Belgesi
* Antalya Barosu CMK Eğitim Sertifikası
* Bilişim Hukuku Kurultayı katılım sertifikası


-Sosyal Aktiviteler&Üyelikler
* Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Faaliyetler Kurulu Başkanlığı (2002-2003)
* Selçuk Kalite Derneği Genel Sekreterliği(2004-2009)
* KURAL-DER Kural Hukukçular Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği(2008-2009)
* YÖRÜKLER DERNEĞİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği(2008-2009)
* Konya Barosu Stajyer Avukatlar Başkanlığı (2005)
* Antalya Barosu Uluslararası Hukuk Komisyon Üyeliği


-Kişisel Özellikler
* Stratejik düşünebilen olaylara farklı, ani ve stratejik çözümler üretebilen, organizasyon beceri ve deneyimine sahip, sorumluluk sahibi ve pratik

"Eğer yasalara saygı gösterilmesini istiyorsak, önce saygı duyulacak yasalar yapılması lazımdır" Louis D. Brandeis