Av. Mehmet DursunAv. Mehmet DURSUN (Antalya Barosu-2395)


EĞİTİM


Selçuk Üniversitesi, Konya


Lisans Hukuk Fakültesi, Ağustos 2004


Uzmanlık Alanları
* Gayrimenkul Hukuku
* İcra ve İflas Hukuku
* Banka ve Ticaret Hukuku
* Borçlar Hukuku
* Ceza Hukuku


Akdeniz Üniversitesi, Antalya


Yüksek Lisans, Eylül 2005-2009


Özel Hukuk Ana Bilim Dalı


* Medeni Hukuk
* İcra ve İflas Hukuku
* Borçlar Hukuku
* Ticaret Hukuku
* Orman Kanunu’nun 2.maddesinin B bendi ile ilgili ‘Orman Vasfını Kaybetmiş Arazilerinin Orman Sınırları Dışına Çıkarılması ile ilgili Tez Araştırması ve Uzmanlık’


İŞ DENEYİMİ
* 1.5 yıllık mesleki bilgi edinme Av. Ahmet KAYA 0 332 353 91 11, Konya(2002-2004)
* 1 yıl staj ve meslek öğrenme Av. Abdullah SAYICI 0 332 350 07 42, Konya(2004-2005)
* 5 yıllık bireysel mesleki tecrübe ve kazanım,(2005-…..)


BİLGİ&BECERİLER


-Bilgisayar
* Microsoft Word, Excel, Powerpoint, IcraPro
* Profesyonel F Klavye kullanımı


-Yabancı Dil
* İngilizce (İleri Düzey)


KİŞİSEL BİLGİLER


-Sertifikalar
* MEB Onaylı İngilizce Sertifikası
* Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri Katılım Sertifikası
* Avrupa Konseyi TAIEX Ofisi Eğitim Semineri Sertifikası
* Türk Patent Enstitüsü Marka Vekilliği
* Boşanma, Boşanmanın Sonuçları, Maddi-Manevi Tazminat,Velayet, Nafaka Seminer Katılım Belgesi
* Antalya Barosu CMK Eğitim Sertifikası
* Bilişim Hukuku Kurultayı katılım sertifikası


-Sosyal Aktiviteler&Üyelikler
* Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Faaliyetler Kurulu Başkanlığı (2002-2003)
* Selçuk Kalite Derneği Genel Sekreterliği(2004-2009)
* KURAL-DER Kural Hukukçular Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği(2008-2009)
* YÖRÜKLER DERNEĞİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği(2008-2009)
* Konya Barosu Stajyer Avukatlar Başkanlığı (2005)
* Antalya Barosu Uluslararası Hukuk Komisyon Üyeliği


-Kişisel Özellikler
* Stratejik düşünebilen olaylara farklı, ani ve stratejik çözümler üretebilen, organizasyon beceri ve deneyimine sahip, sorumluluk sahibi ve pratik

"Doğruluk her yerde birdir; yönetenin işine gelendir. Güç de yönetende olduğuna göre, düşünmesini bilen her adam bundan şu sonuca varır: Doğruluk güçlünün işine gelendir." Eflatun