Mehmet Dursun Avukatlık Bürosu Hakkında

Merkez büromuz 2005 yılında Antalya’da kurulmuştur. Antalya’daki büromuz, konum itibariyle Antalya’nın adliyeye, tapu müdürlüklerine ve defterdarlığa en yakın muhitinde bulunup ilgililerin kolayca bulabileceği ve herkesçe bilinen bir yerdedir.

Büromuzun adliyeye, tapu müdürlüklerine ve defterdarlığa uzaklığı yürüyüş mesafesi olarak yalnızca 5 dakikadır. Ayrıca büromuzla bağlantılı olarak Türkiye’de toplam 12 ilde ve Avrupa’da avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Büromuz; bilgi teknolojileri bakımından teknik donanıma sahiptir. Bilgisayarlarımızda en kullanışlı ve güncel hukuk programları mevcut olup; her türlü içtihadi ve hukuksal karara anında ulaşabilme imkânı ile büromuz hukuki bilgiyi edinme ve olaylara uygulayabilme açısından son derece donanımlıdır.

Devamını Oku
Bir hukuki danışmana mı ihtiyacınız var?

Bir hukuki danışmana mı ihtiyacınız var?

İletişime Geç
Ekibimiz

Antalya Avukat, Antalya Hukuk Bürosu

Mehmet Dursun Avukatlık Bürosu Antalya merkezli olup Türkiye genelinde müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Yabancı müvekkillerimiz için İngilizce ve Rusça bilen avukatlarımız vasıtasıyla , Arapça ve Almanca konusunda anlaşmalı tercümanlarımız vasıtasıyla Antalya’daki Avukatlık ofisimizde en iyi şekilde hukuki hizmeti vermekteyiz.

Antalya Mehmet Dursun Avukatlık Bürosu Antalya ilinde ve tüm Türkiye çapında arabulucuk hizmeti de sunmaktadır.

Amacımız tüm hukuk sistemlerinde tüm insanların her türlü hakkını savunmak, hakları hak sahibine en kısa ve en hukuki şekilde vermek, hakların zayi olmaması için gerekli tedbirleri önceden almak ve taraflara yol göstermek ayrıca gerekli danışmanlık hizmetlerini vermektir.

Ayrıca antalya avukat ekibimiz ile beraber tüm hukuk alanlarında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Hukuk; kişi, toplum ve devletin birbirleri ile olan ilişkilerini; yetkili merciler tarafından usulüne muvafık bir biçimde çıkarılan, kamu gücü ile desteklenen ve yürürlükte olan kurallarla düzenleme altına alan normatif bir sosyal bilimdir. Toplumsal yaşamın güven, nizam ve huzur içinde seyretmesi için tanzim ettiği kuralların ihlal edilmesi halinde yaptırım öngören hukuk; birey, toplum ve devlet ilişkisinin müşterek menfaatini gözetir.

Hukuk sisteminin en mühim aktörlerinden birisi olan Avukatlar; müdafaa makamını temsilen hakkın temini, maddi gerçeğin ve adilane yargılamanın tezahürü noktasında önemli rol oynar. Hukuk kurallarının ihlal edilmesi ve ihlal neticesinde zarar meydana gelmesi halinde zarar gören kişiler hakkını savunabilmek ve zararını tazmin edebilmek adına Antalya Avukat arayışına girer. Gayet tabii bir yönelim olan avukat arayışı, esasında hukuk önünde arzu edilen sonucun elde edilebilmesi için bir uzman yardımı talep etmektir. Yaşanabilecek her türlü hukuki sorun ve uyuşmazlıklarda hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlayan Antalya Avukat; kişi veya toplulukları hukuki zeminde temsil eder, haklarını müdafaa eder. Vekaletini aldığı kişi, şirket ya da toplulukların mevcut davalarını takip eden Antalya avukat, işlemlerin özenle ve ciddiyetle yürütülmesi ve lehte sonuçlandırılması adına tüm bilgi birikimini sarf eder.

Hukuki konularda görüş beyan ederek hukuki danışmanlık faaliyeti veren Antalya Avukat, bu hizmeti sayesinde kişilerin hukuki açıdan bilgilendirilmesini sağlayarak hak kaybı yaşamalarının önüne geçer. Uyuşmazlıkların önlenmesi açısından gereken hukuki tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin müvekkil menfaatleri doğrultusunda şekillendirilmesini sağlayan Antalya Avukat, gerçek ve tüzel kişilerin telafisi güç kayıplar yaşamaması için deneyimi ve müktesebatı doğrultusunda faaliyet gösterir.

Antalya Aile Hukuku Avukatı

En temel hatları ile eşler ve eşler arası birliğin tesis edilmesi ve dağıtılması konuları üzerinde düzenlemelerde bulunan Aile Hukuku; oldukça hacimli ve kapsamlı bir hukuk alt dalıdır. Aile hukuku ve ilgili mevzuata hâkim olan Antalya Aile Hukuku Avukatı tarafından sağlanan hukuk danışmanlığı ve vekillik hizmeti konuları şu şekildedir:

 • Nişanlılık,
 • Nişanın bozulması sebebiyle maddi ve manevi tazminat ve hediyelerin iadesine dair davaları,
 • Evlilik,
 • Evliliğe izin davası,
 • İddet müddetinin kaldırılması davası,
 • Evliliğin feshi davaları,
 • Boşanma davaları,
 • Soybağı davaları,
 • Nafaka davaları,
 • Ayrılık davaları,
 • Mal paylaşımı davaları,
 • Nafaka ve velayet yükümlülüklerine mugayir davranılması,
 • Ailenin korunması ve aile içi şiddet durumunda tedbir kararı,
 • Aile konutu şerhi davaları,
 • Evlat edinme,
 • Evlilik sözleşmesi,
 • Babalık davası,
 • Eşlerden birinin tasarruf yetkisinin kısıtlanması,
 • Velayet davaları,
 • Tanıma ve tenfiz,

Başta olmak üzere aile mahkemelerinin görev alanına giren tüm uyuşmazlıkların çözümünde görev alır.

Antalya Bilişim Suçları Avukatı

Dijital, yazılı ve görsel medya alanında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi; kişiler verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği düzenlemelerini ihtiva eden hukuk alt dalı Bilişim Hukukudur. Teknolojiyle paralel ivmeli bir biçimde büyüyen bilişim hukuku üzerinde uzmanlaşan Antalya Bilişim Suçları Avukatı;

 • Bilişim üzerinden hakaret, tehdit ve şantaj,
 • Bilişim sistemlerine hukuka aykırı erişim, engel veya yarar sağlama,
 • Sunuculara ve bilişim araçlarına hukuka aykırı erişim,
 • Müstehcenlik,
 • Banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal,
 • Sahte kart üretilmesi, kopyalanması veya kullanılması,
 • Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, yayma,
 • Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık,
 • Yasadışı bahis,
 • Hacking,
 • Çocuk pornografisi,
 • Siber terörizm,

Konularında hukuki yardım sunar. Aynı zamanda buna bağlı olarak Antalya Tazminat avukatı tazminat davalarını açabilir.

Antalya Sözleşme Hukuku Avukatı

Antalya Sözleşme Hukuku Avukatı, kendisinden hukuki destek talep eden müvekkillerine; kurulacak hukuki ilişkinin niteliğine göre sözleşme hazırlamakta, mevcut sözleşmeleri hukuka uygun biçimde düzenlemekte, sözleşme ile birlikte elde edecekleri hak ve yükümlülükler hususunda bilgilendirmekte ve olası ihtilaflarda hukuk yardımı sağlar. Tüm hukuki işlemlerin ilk adımı olan sözleşmeler; örnek taslaklar veya gerçeği yansıtmayan bilgiler ışığında hazırlanmamalı, gelecekte muhtemel zararlara zemin hazırlamaması adına deneyimli bir sözleşme avukatı nezaretinde hazırlanmalıdır. Bu doğrultuda verilen başlıca avukatlık hizmetleri şu şekildedir:

 • İş sözleşmeleri,
 • Alım satım sözleşmeleri,
 • Şirket ana sözleşmeleri,
 • Reklam sözleşmeleri,
 • Menajerlik sözleşmeleri,
 • Franchising sözleşmeleri,
 • Kira sözleşmeleri.
Antalya İş Mahkemesi Avukatı

Antalya İş Mahkemesi Avukatı; 4857 sayılı İş Kanunu ve İş Hukuku özelinde uzmanlık sahibi, İş Hukukundan doğan işlem, uyuşmazlık ve yargılamalarda deneyim kazanmış hukuk uzmanıdır. Antalya iş hukuku avukatı tarafından verilen avukatlık hizmetleri şu şekilde ifade edilebilir:

 • İşçilik hak ve alacaklarından doğan davalar,
 • Toplu iş sözleşmeleri,
 • Hizmet tespit davaları,
 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • İşe iade davaları,
 • İş kazası nedeniyle tazminat davaları,
 • İşçi, taşeron ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü,
 • Meslek hastalığı sebebiyle tazminat davaları,
 • SGK prim davaları.
Antalya Tüketici Avukatı

Tüketicilerin korunması gerekliliğine kayıtsız kalmayan hukuk sistemi, bu doğrultuda düzenlemeler getirmekte ve toplumun tüm kesimini doğrudan ilgilendiren tüketici kavramını, belirli hak ve ödevler yükleyerek koruma altına almaktadır. Tüketici hukuku üzerine uzmanlık sahibi olan Antalya Tüketici Avukatı tarafından sağlanan avukatlık faaliyetleri şu şekildedir:

 • Hakem heyeti kararlarına itiraz,
 • Devre tatil sözleşmesinden doğan davalar,
 • Sözleşmenin uyarlanması,
 • Ayıplı maldan kaynaklı davaları,
 • Kredi kartı nedeniyle yaşanan uyuşmazlıklar,
 • Ayıplı hizmet kaynaklı davaları,
 • Taksitli satış kaynaklı davalar,
 • Tüketici sözleşmelerinde haksız şarttan doğan davaları,
 • Devre mülk danışmanlığı,
 • Devre mülk sözleşmesinin iptali,
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden kaynaklı davalar,
 • Ön ödemeli konut satış sözleşmesinden doğan davalar,
 • Senetlerin iptali ve ödenmiş ücretin iadesi.
Makaleler
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

2005 yılında Türk Ceza ve Ceza Usul Hukuku’nda yapılan önemli değişikliklerle birlikte yürürlüğe giren Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)…

Devamını Oku
İsim Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

İsim bireyi diğer bireylerden ayırt etmeye yarayan en temel araçtır. Her bireyin nüfus kayıtlarına kaydedilmiş bir isminin olması yasalarca…

Devamını Oku
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m. 22 uyarınca haberleşme özgürlüğü kişilere tanınmış bir hak olarak hüküm ve güvence altına alınmıştır. Anayasanın…

Devamını Oku
Basında Biz