Antalya Aksu avukat; hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Antalya Aksu avukat, müvekkil menfaati doğrultusunda çalışmalarını şekillendirir, hukuki ve maddi kayıp yaşanmaması adına hukuki bilgi, birikim ve tekniğini kullanarak avukatlık faaliyetinde bulunur. Bu sayede, hukuk bilgisinden ve tekniğinden yoksun vatandaşların hatalı veya ihmali işlemler dolayısıyla telafisi güç hak kayıpları yaşamasına mâni olur.

Gerçek ve tüzel kişiler, tarafı olduğu uyuşmazlık ve davaların etkin ve hukuki yollarla kısa sürede çözümlenmesi adına avukat yardımına başvurur. Hukuki uyuşmazlık ve dava takip işlerinde arzu edilen müspet neticenin hasıl olması adına başvurulan avukatın alanında uzman ve deneyim sahibi olması elzemdir. Doğru ve güncel hukuki bilginin yanı sıra, sahip olunan hukuki bilginin somut hukuki sorunlara tatbik edilerek çözümlenmesi oldukça önemlidir. 

Somut uyuşmazlık, Yargıtay kararları ve mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek çözüme ulaştırılmalıdır. Bu nedenle, uyuşmazlıkların çözümünde avukat yardımına başvurmak, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır. Antalya Aksu avukat, aile hukuku, bilişim hukuku, ceza hukuku, borçlar hukuku, taşınmaz hukuku ve miras hukuku gibi ihtisaslaştığı hukuk dallarına dair kuralların, somut vakaya uygulanarak müvekkilinin lehinde sonuçlanması amacıyla hukuk desteği verir. 

Antalya Aksu Ceza Avukatı

Antalya Aksu ceza avukatı; asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren ceza davaları ile bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında dava takip hizmeti verir. Hukuk yardımı sağladığı kişinin haklarını müdafaa eder, hürriyeti bağlayıcı hapis cezaları gibi oldukça ağır yaptırımların öngörüldüğü ceza davalarından müspet kararın elde edilebilmesi adına gereken tüm hukuki yardımı sağlar. Ceza Hukuku üzerinde ihtisas sahibi olan Antalya Aksu ceza avukatı tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı vb. koruma tedbirlerine karşı itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz,
 • Soruşturma ve kovuşturma sürecinde sanık ya da şüpheli müdafiliği,
 • Ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları ile bilişim suçlarına dair ceza davaları,
 • Tahliye talepleri,
 • Ceza davalarında mağdur ya da müşteki vekilliği,
 • İnfaz hukuku ve ceza infaz kurumu uygulamaları dolayısıyla yaşanan problemlere ilişkin hukuki başvurular,
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları ve sürecin takibi.

Antalya Aksu Aile Avukatı

Antalya Aksu aile avukatı; aile hukuku uyuşmazlıklarının çözümü adına hukuk danışmanlığı, aile hukukundan doğan davaların hak kaybı yaşanmadan kısa sürede sonuçlanması adına dava takip hizmeti verir. Müvekkilinin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını şekillendirir ve istenilen mahkeme kararının elde edilebilmesi adına etkin ve etkili bir çalışma sarf eder. Aile avukatı tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanma davaları,
 • Çekişmeli boşanma davaları,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanma dolayısıyla nafaka ve velayet davaları,
 • Boşanmada mal paylaşımı davası, katılma ve katkı payı alacağı davaları,
 • Ailenin korunmasına ilişkin kanun gereği açılacak davalar,
 • Soybağının kurulması davaları,
 • Hukuk danışmanlığı ve dilekçe yazımı.

Antalya Aksu Gayrimenkul Avukatı

Antalya Aksu Gayrimenkul Avukatı; taşınmaz hukuku iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti vermek suretiyle gerçek ve tüzel kişilere hukuki yardım sağlar. Gayrimenkul hukuku avukatı tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Şufa davası,
 • Vekalet görevinin kötüye kullanılması sebebiyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamalarından doğan tapu iptali ve tescili davası,
 • Ecrimisil davası,
 • İzale-i şüyu davası,
 • Müdahalenin men-i davası,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul hukukuna ilişkin hukuk danışmanlığı ve dava takip hizmeti.

Antalya Aksu Hukuki Danışmanlık

Antalya Aksu Hukuki Danışmanlık, gerçek ve tüzel kişilerin yaşadığı hukuki ihtilaflarda, dava ve hukuki işlemlerde başvurulan hukuki rehberlik hizmetidir. Hukuki sorunların çözümünde oldukça önemli bir işlev gören hukuk danışmanlığı faaliyet, somut uyuşmazlığın yargıya intikal etmeden kısa sürede çözümlenmesini amaçlar. Yaşanan herhangi bir hukuki iş veya sorunda alınacak hukuk danışmanlığı hizmeti, gelecekte karşılaşılması muhtemel zararların önceden giderilmesini sağlar.