Antalya Boşanma Avukatı, anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı şekilde görülen boşanma davaları 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda tanzim edilmiştir. Evlilik kurumu, işbu kanunda hükme bağlanan boşanma sebeplerinden birine dayanılarak sona erdirilir. Boşanma sebeplerinden herhangi birinin varlığına dayanılarak açılacak boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde, aile mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarına bakmakla görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Eşlerden birinin yerleşim yeri veya dava öncesi son altı ayda eşlerin birlikte yaşadıkları yer mahkemesi ise yetkili mahkemedir.

Boşanma davalarında maktu harç ve başvurma hacı alınır. Fakat nafaka ve tazminat talepli davalar nispi harca tabidir. Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşler ve özellikle çocuklar için oldukça yıpratıcı etkileri olan boşanma davasının deneyimli bir avukat nezaretinde yürütülmesi, sürecin zaman ve hukuki kayıp yaşanmadan tamamlanmasını sağlar. Örneğin, Antalya boşanma avukatı marifetiyle takip edilen boşanma davasında telafisi güç kayıpların yaşanması söz konusu olmayacaktır. Zira boşanma avukatı, sahip olduğu hukuki müktesebatı ve birikimi kullanarak en doğru yol haritasını belirleyecektir.

Antalya Aile Avukatı, Antalya Boşanma Avukatı

antalya boşanma avukatı

Aile avukatı; kendisinden hukuki yardım talep eden kişilere hukuki bilgi sağlamak, aile mahkemesinde yürütülen davalarda ise hukuki temsil faaliyeti yürütmek suretiyle mesleğini icra eder. Uzmanlık alanı gereği aile hukukuna ve Türk Medeni Kanunu’na hâkim olan boşanma avukatı, geçmişte takip ettiği emsal davalardan edindiği deneyimle müvekkilinin hak ve menfaatini korur. Boşanma avukatının görev alanına giren başlıca iş ve davalar şu şekilde ifade edilebilir;

 • Nişanlılık dolayısıyla yaşanan uyuşmazlıkların hukuki zeminde çözümü,
 • Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamındaki talepler,
 • Nişan bozma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası,
 • Nişan bozma nedeniyle hediyelerin iadesi talepli dava,
 • Evlilik dolayısıyla yaşanan uyuşmazlıkların hukuki zeminde çözümü,
 • Evlilik izni davası,
 • İddet müddetinin kaldırılması talepli davalar,
 • Batıl evliliklere dair davaları,
 • Mutlak butlan veya nisbi butlan dolayısıyla evliliğin feshi davası,
 • Anlaşmalı boşanma davası,
 • Çekişmeli boşanma davası,
 • Velayet davası,
 • Nafaka davası,
 • Çocukla kişisel ilişki kurulması talepli davalar,
 • Soybağı davaları.

Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı, takip ettiği dosyanın özelliklerini ve koşullarını değerlendirmek suretiyle somut olayı etüt eder ve dosyanın kendisine yükleyeceği iş yükünü tespit ederek fiyatlandırma uygular. Avukat ve avukat yardımı talep eden kişi arasında serbestçe tayin edilecek fiyatlandırmaya uygulanan tek sınırlama, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ve her yeni yıl güncellenerek yayınlanan Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktardır. Söz konusu tarifede belirtilen miktarın daha altında bir fiyat üzerinde anlaşma sağlanması mümkün değildir.

Dava Hazırlığında Boşanma Avukatı

Boşanmaya hazırlık süreci, boşanmanın kısa sürede sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi adına önemlidir. Bu nedenle boşanma avukatına karşı şeffaf olunmalı ve olaylar etraflıca izah edilmelidir. Avukat, kendisine aktarılan bilgileri değerlendirir ve boşanmaya esas teşkil edebilecek bilgileri ve olguları tespit ederek dava hazırlığına başlar. Usulüne uygun dava dilekçesi hazırlar ve bu süreçte uzaklaştırma kararı alınması gerekli ise bu tür başvurularda bulunur. Boşanmanın temellendirileceği boşanma sebebini belirler ve deliller ışığında iddiasını ileri sürer.

Boşanma Davasında Avukat Vekâleti

Boşanma davasının avukat marifetiyle takip edilmesi için özel vekâletname düzenlenmesi gerekir. Zira boşanma davaları genel vekâletname ile takip edilebilen davalardan değildir. Kişi, kendisinin hukuken temsil edilmesi için noterde hazırlanan vekâletnamede boşanmaya dair işlerim yürütülmesi hususunda vekâletname vermelidir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarında süre konusunu iki ayrımda incelemek isabetli olacaktır. Zira anlaşmalı boşanma davaları ile çekişmeli boşanma davalarının süresi oldukça farklıdır. Genellikle tek duruşmada sonuçlanan anlaşmalı boşanma davalarında 1 ila 3 ay arasında boşanma kararı kesinleşir. Fakat çekişmeli boşanma davaları; mahkemenin iş yükü, dosyanın deneyimli bir boşanma avukatı tarafından takip edilip edilmediği, delil ve tanık durumu ve yargılamanın içeriği gibi süreye etki eden birçok faktör bulunur. Bir ila üç yıl süre ile tamamlanan çekişmeli boşanma davasının kısa sürede neticelenmesi için dosyanın titizlikle ve ciddiyetle takip edilmesi, hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle zaman kaybı yaşanmaması adına yetkin bir boşanma avukatından yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Sizlerde Antalya Boşanma Avukatı konusunda arayışınız için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.