Antalya Döşemealtı avukat tercihi konusunda hukukun pek çok farklı dalında kendini geliştirmiş, tecrübeli ve pek çok başarıya imza atmış kişilerle yola çıkmak oldukça önemlidir. Hukuki süreçler pek çoğu uzun soluklu, endişe uyandıran ve strese neden olan dönemlerdir.

Bu dönemde avukatın müvekkiline sağladığı hukuki ve dostane destek önem kazanmaktadır. Avukatınız tüm süreç, dava sürecinin geleceğine dair olasılıklar ve yeni gelişmelerden sizi anında haberdar eden bireyler olmalıdır.

İşine önem veren, müvekkiline karşı sorumluluk bilincine sahip olan tüm avukatlar bu biçimde dava sürecini en iyi şekilde yöneten kişilerdir.

Antalya Döşemealtı Avukat: Ceza Hukuku

Antalya Döşemealtı Avukat ihtiyacının ana sebebi ceza hukuku dalında yardım almak isteyen bireyler ceza mahkemesinde görülen davalarının gidişatında herhangi bir mağduriyete maruz kalmamak adına avukat seçimi konusunda diğer tüm dava süreçlerinde olduğu gibi titiz davranmalıdır.

Ülkemizde genel kanının aksine normal şartlar altında avukatlık mesleğini icra eden bireylerin ceza avukatı, boşanma avukatı, icra avukatı gibi unvanları yoktur. Avukatlar üniversiteden mezun olduklarında tüm hukuk dallarına dair kendilerini geliştirebilecek temel bilgilere sahip kişilerdir. Kendilerini istedikleri bir veya birden fazla hukuki alanda geliştirebilirler.

Halk arasında Antalya Döşemealtı ceza avukatı, Antalya Döşemealtı boşanma avukatı gibi unvanlar ile anılan lokal veya ulusal çapta ün kazanmış avukatların isimleri duyulduğunda anlaşılması gereken ilgili avukatın bu tür davalara sıklıkla bakan ve bu konuda çok sayıda kişiye yardımcı olmuş olduklarıdır. Aksi halde birden fazla konuda tek bir avukat ile çalışmak da mümkündür.

Antalya Döşemealtı Ağır Ceza Avukatı

Antalya Döşemealtı ağır ceza avukatı denilince avukata ihtiyacı duyan bireyin davasının ceza mahkemesinde değil ağır ceza mahkemesinde görülmekte olan davasının bulunduğu anlaşılmaktadır.

Ağır ceza mahkemeleri Türk hukuk sistemine göre üst sınırı 10 yıldan daha fazla olan suç unsurlarını ilgilendiren davalar ile ilgilenmek üzere görevlendirilmiş makamlardır. Örnek olarak; ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis gibi cezaları gerektirebilecek olan olaylar ağır ceza mahkemesinde görülür. Cezalar ile ilgili hususlar 5237 Sayılı TCK’nun 45. ve devamı maddelerde düzenlenmiştir.

Ceza hukuku alanında kendini geliştirmiş olan bir avukat hem ağır ceza hem de asliye ceza hukukundaki davalarda görev alabilirler.

Antalya Döşemealtı Boşanma Avukatı

Antalya Döşemealtı boşanma avukatı denilince Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanmanın sebep ve sonuçları ile ilgili konular olan; maddi veya manevi tazminat, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi farklı pek çok unsuru içinde barındıran davalar ile ilgilenen avukatlar akla gelmektedir.

Bu tip davaların sonucu hem kendilerinin hem de çocuklarının hayatını ciddi derecede etkilemektedir ve basit bir evlilik bitirme şeklinde görülmemelidir. Sonuçlar bireylerin ileriki yaşamlarında ekonomik ve manevi açıdan birtakım zorluklar yaşamalarına sebep olabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında dahi taraflar arasında istenmeyen sonuçları doğurabilecek anlaşma maddeleri, bir tarafın diğer tarafı mağdur edebilecek talepleri vs. olabilir.
Bu nedenle boşanma sürecinde yalnızca çekişmeli boşanma davasında değil; anlaşmalı boşanma davasında da bir avukatın yardımını almak bireyin kendi haklarını koruması ve riske atmaması açısından oldukça önemlidir.

Antalya Döşemealtı İcra Avukatı

Antalya Döşemealtı icra avukatı genel anlamda;

  • İlamlı ve ilamsız icra takibi
  • Senede dayalı icra takibi konularında tarafların haklarını korumasına yardımcı olan bireylerdir.

İlamlı icra takibi; sürecinde mahkemeye başvurulması gereklidir. Mahkeme kararı olmadan icra takip işleri yapılamaz. Tüm süreç mahkemenin yürütmesi ve yönetmesi altındadır.

İlamsız icra takibinde; borç unsuru senet gibi yazılı herhangi bir belgeye sahiptir. Bu tür bir icra dosyasında mahkeme kararına gerek olmadan direkt olarak icra dairesi tarafından icra takibi süreci yönetilir. Ayrıca bazı durumlarda alacaklının elinde bir belgeyi bulundurması zorunlu değildir.

Senede dayalı icra takibinde ise; kambiyo senetlerine dayalı icra takibi olarak da adlandırılır. Bu tür bir durumda alacaklının elinde çek, bono veya poliçe bulunmaktadır. Her belgenin kendi içinde farklı ve benzer yönleri bulunmaktadır.

Bu tip işlemlerde ibraz süresi gibi konular ve tahsilatın yapılış biçimi alacaklı ve borçluyu zorlu bir sürecin içine sokmaktadır. Her iki tarafın da haklarını koruması ve mağduriyet yaşamadan sürecin en kaliteli biçimde yönetilebilmesi için Antalya Döşemealtı avukat ihtiyaçları bulunmaktadır.