Antalya Korkuteli avukat; yargı organları önünde, gerçek veya tüzel kişilerin hukukunu müdafaa eder, hukukun düzenleme alanına giren işlerde danışmanlık sağlar. Hukuki danışmanlık hizmeti ile birlikte dava takip hizmeti veren Antalya Korkuteli avukat; edindiği hukuki bilgi ve birikimi, kendisinden hukuki yardım talep eden kişilerin istifadesine tahsis etmek suretiyle hak, menfaat ve zaman kaybı yaşamalarının önüne geçerek gereken hukuki yardımı sağlar.

Antalya Korkuteli avukat, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri kapsamında mesleğini icra eder. Bu kapsamda; hukuki uyuşmazlıkların kanuni yoldan çözümlenmesi adına hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sunar. Bunun yanı sıra, talep edilmesi halinde, muhtelif hukuki hadise ve konulara dair görüş beyan ederek yol gösterir. Kurumların menfaatlerini müdafaa etmek, anlaşmazlıkları önleyici tedbirler almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak işlerini de icra eder.

Antalya Korkuteli Ceza Avukatı

Antalya Korkuteli ceza avukatı; ceza hukukunda uzmanlaşan, ceza hukukunu ilgilendiren her türlü iş, işlem, uyuşmazlık ve davada deneyim kazanan ve edindiği hukuki müktesebatı ise kendisinden hukuki yardım talep eden kişilere sunarak mesleğini icra eden avukattır. Kişi hakkında suç ithamı ile birlikte başlayan ceza soruşturmasında ve kovuşturma sürecinde görev alana ceza avukatı; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adına gereken bilgileri toplar, analiz eder ve en doğru hukuki yol haritasını belirleyerek süreci takip eder.

Antalya Korkuteli ceza avukatı; ağır ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, çocuk ağır ceza mahkemesi, sulh ceza hakimliği ve icra ceza mahkemelerinde görülen davaları takip ederek kendisinden hukuk desteği talep eden kişilere hukuki yardım sağlar. Bir kamu hizmeti ifade eden serbest meslek mensubu ceza avukatı, oldukça kapsamlı ve girift bir hukuk dalı olan ceza hukuku üzerinde ihtisas sahibidir. Bu itibarla, ceza hukukunda uzmanlaşmış bir avukat ile çalışmak, kişinin lehine sonuç verecektir. Ceza avukatı tarafından verilen başlıca avukatlık hizmetleri şunlardır:

 • Ağır ceza davaları,
 • Asliye ceza davaları,
 • Bilişim davaları,
 • Kovuşturma işlemleri,
 • Ceza soruşturma işlemleri,
 • Suç duyurusunda bulunma,
 • Ceza kararlarına itiraz,
 • Cezalarda mahsup talebi,
 • Ceza kararlarının temyizi,
 • Ceza kararlarının istinafı,
 • Çocuk ceza davaları.

Antalya Korkuteli Bilişim Avukatı

Antalya Korkuteli bilişim avukatı; siber suçlar ve bilişim hukuku anlamında hukuki açıdan kendisini müdafaa etmek, hak ve maddi yönden kayıp yaşamamak isteyen bireylere hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti verir. Bilişim suçları avukatı, siber suçlar avukatı veya bilişim hukuku avukatı olarak da bilinen bilişim avukatı; dinamik ve pratik çözüm becerisi ile hukuki müktesebatını ve birikimini birleştirir, hukuki yardım sağladığı kişilerin menfaatine sonuç teşkil edecek şekilde uyuşmazlık çözümü sağlar. Antalya Korkuteli bilişim avukatı tarafından ifa edilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • İnternet üzerinden yaşanan ihlallerin takibi,
 • Erişim engeli ve erişim engelinin kaldırılması,
 • Bilişim sistemleri üzerinden hakaret, tehdit, şantaj ve özel hayatın mahremiyetini ihlal suçları sebebiyle yürütülen ceza davalarının takibi,
 • TCK m.243 uyarınca bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme,
 • TCK m.244 uyarınca bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme ya da bozma veya verileri değiştirme ya da yok etme,
 • TCK m.245 uyarınca banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı,
 • Haberleşmenin gizliliğinin ihlali,
 • Kişilerin rızası olmaksızın konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması veya ifşa edilmesi,
 • Hukuka aykırı şekilde kişisel verilerin kaydedilmesi veya rıza dışı ifşa edilmesi,
 • Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti.