Antalya Kumluca avukat; hukuki bilumum iş ve uyuşmazlıklarda hukuka uygun çözüm yolları üretmek, hukuki danışmanlık veya dava takip hizmeti vermek suretiyle yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişiler, kurum ve kurumlar nezdinde temsil faaliyeti yürüten avukattır. Serbest meslek mensubu olan Antalya Kumluca avukat, bir kamu hizmeti icra eder. Oldukça geniş yelpazeli iş alanına sahip olmakla birlikte, icra ettiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Müvekkillerini, her derece yargı organları önünde temsil eder.
 • Soruşturma sürecinde şüpheli müdafi sıfatıyla şüphelinin savunmasını yapar.
 • Ceza davalarında sanık müdafiliği yaparak sanığın haklarını müdafaa eder.
 • Soruşturma ve kovuşturma sürecinde mağdur ya da müşteki vekilliği yapar.
 • Bilumum hukuk davasında davacı ya da davalı vekilliğini üstlenir.
 • Hukuki işlemlerin takibini sağlar.
 • Hukuki ilişkileri düzenler.

Kanunen avukat zorunluluğu öngörülen haller hariç, avukat ile çalışmak mecburiyeti bulunmaz. Fakat, uygulamada birçok örnekle sabittir ki, avukat yardımı olmaksızın yürütülen hukuki işler ve takip edilen davalarda çok ciddi hak kayıpları yaşanmaktadır. Zira, hukuk, oldukça kapsamlı ve son derece zorlu bir sosyal disiplindir. İçerisinde birçok alt disiplin ve mevzuat barındırır. Bu bakımdan, hukuki bilgiden yoksun kişilerce yürütülen hukuki süreçlerde hatalı veya ihmali işlem yapılması ve bu nedenle hak kaybı yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

Antalya Kumluca Ceza Avukatı

Antalya Kumluca ceza avukatı, ceza hukuku üzerinde uzmanlık sahibi avukattır. Ceza hukukundan doğan bilumum iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eden ceza avukatı, bu kapsamda edindiği bilgi ve birikimi kendisinden hukuki yardım talep eden kişilerin istifadesine tahsis ederek mesleğini icra eder. Ceza hukukunu ilgilendiren uyuşmazlık ve davalarda deneyimli ve yetkin bir ceza avukatından yardım almak son derece önemlidir.

Zira, ceza hukuku teknik ve diğer hukuk dalları ile girift yapısı göz önüne alındığında kapsamlı ve hacimli bir hukuk dalıdır. Öte yandan, hürriyeti kısıtlayıcı ağır ceza yaptırımları düzenlenmiştir. Dolayısıyla, diğer hukuk dallarına kıyasla çok daha hassas bir süreci ihtiva eder. Hukuki yardım alınacak ceza avukatının ceza hukukuna hakim, emsal davalarla deneyim kazanmış, pratik ve dinamik çözüm metotları üretebilen yetkin bir hukukçu olması, davanın müspet seyri ve arzu edilen mahkeme ilamının elde edilmesi adına belirleyicidir.

Antalya Kumluca Boşanma Avukatı

Antalya Kumluca boşanma avukatı; boşanma hukuku üzerinde uzmanlaşan, bu alandan doğan her türlü hukuki iş, uyuşmazlık ve davada hukuki yardım sağlamak suretiyle kişilerin hak ve menfaatini müdafaa ederek mesleğini icra eden hukukçudur. Antalya Kumluca boşanma avukatı tarafından yerine getirilen hizmetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamındaki talepler,
 • Nişanlık nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evliliğe izin davası,
 • İddet müddetinin kaldırılması davası,
 • Evliliğin iptali davası,
 • Anlaşmalı boşanma davası,
 • Çekişmeli boşanma davası,
 • Nafaka davaları,
 • Ayrılık davası,
 • Mal paylaşımı davası,
 • Boşanma sonrası mal varlığı tasfiyesi,

Başta olmak üzere Aile Mahkemesinin görev alanına giren tüm davalar ve aile hukukunun düzenleme alanına giren tüm hukuki meselelerde görev alır.