Gayrimenkul Hukuku, taşınmazlara ilişkin bilumum hususu düzenleme altına alan hukuk dalıdır. İnceleme alanı taşınmazlar olan bu hukuk dalı, taşınmaz hukuku olarak da adlandırılır. İşbu hukuk dalı, taşınmazı konu alan hukuki iş ve işlemlerde hak sahipliğin, hak sahiplerinin ödevlerini, taşınmaz nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkları ve taşınmazları ilgilendiren her türlü hukuki iş ve işlemi inceler. Taşınmaz hukukunun temel yasal dayanağı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 4.kitabıdır. Esasında Eşya Hukuku başlığı altında düzenlenmiş olup eşya hukukunun kahir ekseriyetini oluşturur.

Türkiye Cumhuriyeti’nde taşınmaz nedeniyle yaşanan uyuşmazlıkların hukuk zemininde çözümü sağlayan Gayrimenkul Hukuku; oldukça kapsamlı ve diğer hukuk disiplinleriyle yakından ilişkilidir. Bu yönüyle, hukuk dalları arasında hukuk tekniğine en fazla gereksinim duyulan disiplinler arasında yer alır. Taşınmaz davalarında kural gereği avukat yardımı zorunlu olmasa da ileri hukuk bilgisi ve tekniği gerektiren taşınmaz hukuku davalarında yetkin ve deneyimli bir avukattan yardım almak, en doğru yaklaşım olacaktır.

Gayrimenkul Hukuku kapsamında yürütülen davalar; istihkak davaları, kamulaştırma davaları, tapu ve tescil davaları, kira sözleşmelerinden doğan davalar ve tahliye davaları şeklinde sıralanabilir. Ancak oldukça hacimli ve geniş bir düzenleme alanını haiz olan taşınmaz hukuku davaları bunlarla sınırlı değildir. İfade edilen davalar, uygulamada sıkça karşılaşılan başlıca davalardan birkaçıdır. Gayrimenkul Hukuku davalarında hukuk yardımı almak, hak ve menfaat kaybının yanı sıra zaman ve maddi açıdan kayıp yaşamamak adına önemlidir.