antalya avukat

Amacımız tüm hukuk sistemlerinde tüm insanların her türlü hakkını savunmak, hakları hak sahibine en kısa ve en hukuki şekilde vermek, hakların zayi olmaması için gerekli tedbirleri önceden almak ve taraflara yol göstermek ayrıca gerekli danışmanlık hizmetlerini vermektir.

Whatsapp

Facebook

Linkedin

Copyright 2018 Avukat Mehmet Dursun
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt-Cmt

Facebook

Linkedin

Arama
Menü

Türkiye’de Yatırım Yapmak

Türkiye'de Yatırım Yapmak Türkiye'de Özellikle Yabancılarla İlgili Gayrimenkul(Emlak) Alımı-Satımı Ve Kiralanmasının En Güvenilir Yolu Avukat Aracılığıyla İşlemlerin Gerçekleştirilmesidir. Gayrimenkul (Emlak) hukuku avukatlıkta ayrı bir branştır. Ofisimizde İngilizce bilen ve özellikle yabancıların gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili alanında profesyonel avukatlar ve ilgili danışmanlar bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de ve özellikle Antalya’da Mehmet Dursun Avukatlık Ofisi olarak gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili hizmet vermekteyiz. Yabancılara gayrimenkul satışı için de gerekli hukuki yardımları yapıyoruz. Mehmet Dursun Avukatlık Ofisinin Antalya’da ve tüm Türkiye’de gayrimenkul alımı satımı ve kiralanmasıyla ilgili aşağıdaki konularda size yardımcı olur. 1-Mevzuat ve Hukuki Araştırma Gayrimenkul alırken satarken veya kiralarken her ülkenin uyguladığı hukuk...

Devamını Görün

Türkiye’de Emlak-Gayrimenkul Alımı

Türkiye'de Emlak-Gayrimenkul Alımı Türkiye'de Özellikle Yabancılarla İlgili Gayrimenkul(Emlak) Alımı-Satımı Ve Kiralanmasının En Güvenilir Yolu Avukat Aracılığıyla İşlemlerin Gerçekleştirilmesidir. Gayrimenkul (Emlak) hukuku avukatlıkta ayrı bir branştır. Ofisimizde İngilizce bilen ve özellikle yabancıların gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili alanında profesyonel avukatlar ve ilgili danışmanlar bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de ve özellikle Antalya’da Mehmet Dursun Avukatlık Ofisi olarak gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili hizmet vermekteyiz. Yabancılara gayrimenkul satışı için de gerekli hukuki yardımları yapıyoruz. Mehmet Dursun Avukatlık Ofisinin Antalya’da ve tüm Türkiye’de gayrimenkul alımı satımı ve kiralanmasıyla ilgili aşağıdaki konularda size yardımcı olur. 1-Mevzuat ve Hukuki Araştırma Gayrimenkul alırken satarken veya kiralarken her ülkenin uyguladığı hukuk...

Devamını Görün

ARABULUCU VE ARABULUCULUK NEDİR ? NASIL BAŞVURULUR?

ARABULUCU VE ARABULUCULUK NEDİR? Arabulucu; arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişi demektir.Arabuluculuk ise sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. ARABULUCULUĞUN MAHKEME SÜRECİNDEN FARKI NEDİR? Arabuluculuk birçok ülkede dostane çözüm yollarından birisi olarak kullanılıyor. Uyuşmazlık mahkemelere intikal etmeden gönüllülük esasına göre sürdürülüyor. Bu süreçte birçok harç ve masraftan...

Devamını Görün

DÖVİZLE SÖZLEŞME YASAĞI | SON GELİŞMELER

DÖVİZLE SÖZLEŞME  YASAĞI  (SON GELİŞMELER)  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Buna göre; HANGİ SÖZLEŞMELER DÖVİZLE YAPILABİLİR? -Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya bu maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.-Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme...

Devamını Görün

Döviz ile Sözleşme Yasağı Hakkında

Döviz ile Sözleşme Yasağı Hakkında 13.09.2018 TARİHLİ RESMÎ GAZETE’DE “TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR” BAŞLIKLI VE 85 KARAR SAYILI "CUMHURBAŞKANI KARARI” HANGİ SÖZLEŞMELERDE DÖVİZLE SÖZLEŞME BEDELİ YASAKLANMIŞTIR? 32 Sayılı Karar Madde 4/1/g’ye göre  “Bakanlıkça belirlenen istisnai hâller dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin kurdukları satış, kira, iş, leasing ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedelinin (ve diğer yan bedelleri) yabancı para birimiyle veya yabancı para birimine endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmıştır.” MEVCUT SÖZLEŞMELERDE DURUM NE OLACAKTIR? UYARLAMA SÜRESİ NE KADARDIR? Mevcut sözleşmeler de bu karar uyarınca düzeltilecektir. Sözleşmelerin bu kurala uygun hale getirilmesi için otuz günlük süre verilmiştir. (32 Sayılı Karar Geçici Madde...

Devamını Görün

Konkordatoyu kimler talep edebilir? Şartları Nelerdir?

KONKORDATOYU KİMLER TALEP EDEBİLİR? Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.Konkordatoyu iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. KONKORDATO YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR? Görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi’dir. İflasa tabi olan borçlu için 154.maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflasa tabi olmayan borçlu için ise yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesi yetkili ve görevlidir. KONKORDATO ŞARTLARI NELERDİR? KONKORDATO KİMLERİ BAĞLAR? Konkordato borçlu ile alacaklılar arasında yapılan bir yeniden yapılandırma anlaşmasıdır. Konkordatonun kabulü ve...

Devamını Görün

Genel Af Nedir ? Geçmiş Af Yasaları.

AFTürkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten bugüne kadar af konusu her zaman gündemde bulunmaktadır. Son günlerde yeniden gündeme gelmiştir. Af konusu ile ilgili bazı siyasi partilerin çalışma yaptıkları ve bu kanun teklifinin en kısa sürede TBMM’ne sunulacağı öngörülmektedir.Af; genel ve özel olmak üzere iki şekilde çıkarılmaktadır. Genel af,suçu tüm neticeleriyle ortadan kaldırmaktadır. Yani suça dair kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle ortadan kalkması anlamına geldiğinden, sadece bir suça dair genel af çıkarmak dahi mümkündür.Ayrıca genel af hem hapis cezaları hem de adli para cezaları hakkında uygulanabilir. Özel af ise ceza mahkumiyetinin hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Bir grup insanı etkileyecek...

Devamını Görün

Genel Aftan kimler yararlanabilir. Af kimleri kapsayacak ?

AFTürkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten bugüne kadar af konusu her zaman gündemde bulunmaktadır. Son günlerde yeniden gündeme gelmiştir. Af konusu ile ilgili bazı siyasi partilerin çalışma yaptıkları ve bu kanun teklifinin en kısa sürede TBMM’ne sunulacağı öngörülmektedir.Af; genel ve özel olmak üzere iki şekilde çıkarılmaktadır. Genel af,suçu tüm neticeleriyle ortadan kaldırmaktadır. Yani suça dair kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle ortadan kalkması anlamına geldiğinden, sadece bir suça dair genel af çıkarmak dahi mümkündür.Ayrıca genel af hem hapis cezaları hem de adli para cezaları hakkında uygulanabilir. Özel af ise ceza mahkumiyetinin hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Bir grup insanı etkileyecek...

Devamını Görün

2B Başvuru Süresi ve Ödeme Şekli

BAŞVURU SÜRESİ-Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için 6 ay içinde,( En son yapılan değişiklikle süreye 2 ay daha eklenmiştir.)- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanaklarının ya da mahkeme kararlarının kesinleşme tarihinden itibaren 8 ay içinde, illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüklerinde müracaat edilmesi gerekmektedir.RAYİÇ BEDEL NE OLACAKTaşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin %70’i olacaktır. Rayiç bedel ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4706 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeli ifade edecektir. Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen...

Devamını Görün

2B Haksahipleri Kimlerdir

2B ARAZİ HAK SAHİPLERİ KİMLERDİR?2/b alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra düzenlenen veya düzenlenecek olan güncelleme listelerine, kadastro tutanaklarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre, bu taşınmazların 31.12.2011 tarihinden önce kullanıcısı veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedeline itiraz ve dava konusu etmeden kabul edenler bu kanuna göre hak sahibi sayılırlar.Hak sahiplerine idarece hak sahipliği belgesi verilir. Bu belgenin idarece yazılı olarak tapuya bildirilmesi üzerine devir ve kanuni ipotek tapu siciline resen tescil edilir. Hak sahipliğine esas tarihin...

Devamını Görün
tr Turkish
af Afrikaanssq Albanianam Amharicar Arabichy Armenianaz Azerbaijanieu Basquebe Belarusianbn Bengalibs Bosnianbg Bulgarianca Catalanceb Cebuanony Chichewazh-CN Chinese (Simplified)zh-TW Chinese (Traditional)co Corsicanhr Croatiancs Czechda Danishnl Dutchen Englisheo Esperantoet Estoniantl Filipinofi Finnishfr Frenchfy Frisiangl Galicianka Georgiande Germanel Greekgu Gujaratiht Haitian Creoleha Hausahaw Hawaiianiw Hebrewhi Hindihmn Hmonghu Hungarianis Icelandicig Igboid Indonesianga Irishit Italianja Japanesejw Javanesekn Kannadakk Kazakhkm Khmerko Koreanku Kurdish (Kurmanji)ky Kyrgyzlo Laola Latinlv Latvianlt Lithuanianlb Luxembourgishmk Macedonianmg Malagasyms Malayml Malayalammt Maltesemi Maorimr Marathimn Mongolianmy Myanmar (Burmese)ne Nepalino Norwegianps Pashtofa Persianpl Polishpt Portuguesepa Punjabiro Romanianru Russiansm Samoangd Scottish Gaelicsr Serbianst Sesothosn Shonasd Sindhisi Sinhalask Slovaksl Slovenianso Somalies Spanishsu Sudanesesw Swahilisv Swedishtg Tajikta Tamilte Teluguth Thaitr Turkishuk Ukrainianur Urduuz Uzbekvi Vietnamesecy Welshxh Xhosayi Yiddishyo Yorubazu Zulu