antalya avukat

Amacımız tüm hukuk sistemlerinde tüm insanların her türlü hakkını savunmak, hakları hak sahibine en kısa ve en hukuki şekilde vermek, hakların zayi olmaması için gerekli tedbirleri önceden almak ve taraflara yol göstermek ayrıca gerekli danışmanlık hizmetlerini vermektir.

Whatsapp

Facebook

Linkedin

Copyright 2018 Avukat Mehmet Dursun
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt-Cmt

Facebook

Linkedin

Arama
Menü

Kvkk İdari Tedbirler

Kvkk İdari Tedbirler  1-Mevcut Risk ve Tehditlerin BelirlenmesiKişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle kişisel verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Riskler belirlenirken kişisel verilerin özel nitelikli olup olmadığının, hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiğinin, güvenlik ihlali halinde ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmalıdır.2-Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık ÇalışmalarıKişisel veri güvenliğini ihlal etmeye yönelik saldırıların yanı sıra, kişisel verilerin hukuka aykıtı olarak açıklanması ya da paylaşılması gibi konular başlıca kişisel veri güvenliği ihlallerindendir. Bu nedenle çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi...

Devamını Görün

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kişisel Verilerin Saklanması

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI Kişisel Veriler Ne Kadar Saklanmalıdır?Kişisel veriler;-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, -4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,-5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,-4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,-4857 sayılı İş Kanunu,-5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu-İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,-Arşiv Hizmetleri Hakkında...

Devamını Görün

Kişisel Veri Nedir , Kişisel Verilerin Korunması 2019

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI - Kişisel verilerin korunması müessesi kaynağını Anayasanın “Özel Hayatın Gizliliği” maddesinden almaktadır. Kanunda belirtildiği üzere; herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme ve kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Söz konusu hak, kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir.-Anasaya’nın 20. Maddesinde belirtildiği üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller KANUNLA düzenlenir.-Bu nedenle 7 Nisan 2016 tarihinde...

Devamını Görün

Kvkk Danışmanlık Antalya

Kvkk Danışmanlık Antalya   Kişisel Veri Nedir , Kişisel Verilerin Korunması 2019 - Kişisel verilerin korunması müessesi kaynağını Anayasanın “Özel Hayatın Gizliliği” maddesinden almaktadır. Kanunda belirtildiği üzere; herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme ve kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Söz konusu hak, kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir.-Anasaya’nın 20. Maddesinde belirtildiği üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller...

Devamını Görün

Kişisel Verilerin İhlali Halinde Cezalar

Kişisel Verilerin İhlali Halinde Cezalar

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR? KKVK CEZALARI Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 11. Maddesine göre Veri sahibinin veri sorumlusundan talep edebileceği hakları şunlardır;-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme. Kişisel verilerin düzeltilmesi halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme. Kişisel verilerin silinmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla...

Devamını Görün

Türkiye’de Yatırım Yapmak

Türkiye'de Yatırım Yapmak Türkiye'de Özellikle Yabancılarla İlgili Gayrimenkul(Emlak) Alımı-Satımı Ve Kiralanmasının En Güvenilir Yolu Avukat Aracılığıyla İşlemlerin Gerçekleştirilmesidir. Gayrimenkul (Emlak) hukuku avukatlıkta ayrı bir branştır. Ofisimizde İngilizce bilen ve özellikle yabancıların gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili alanında profesyonel avukatlar ve ilgili danışmanlar bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de ve özellikle Antalya’da Mehmet Dursun Avukatlık Ofisi olarak gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili hizmet vermekteyiz. Yabancılara gayrimenkul satışı için de gerekli hukuki yardımları yapıyoruz. Mehmet Dursun Avukatlık Ofisinin Antalya’da ve tüm Türkiye’de gayrimenkul alımı satımı ve kiralanmasıyla ilgili aşağıdaki konularda size yardımcı olur. 1-Mevzuat ve Hukuki Araştırma Gayrimenkul alırken satarken veya kiralarken her ülkenin uyguladığı hukuk...

Devamını Görün

Türkiye’de Emlak-Gayrimenkul Alımı

Türkiye'de Emlak-Gayrimenkul Alımı Türkiye'de Özellikle Yabancılarla İlgili Gayrimenkul(Emlak) Alımı-Satımı Ve Kiralanmasının En Güvenilir Yolu Avukat Aracılığıyla İşlemlerin Gerçekleştirilmesidir. Gayrimenkul (Emlak) hukuku avukatlıkta ayrı bir branştır. Ofisimizde İngilizce bilen ve özellikle yabancıların gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili alanında profesyonel avukatlar ve ilgili danışmanlar bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de ve özellikle Antalya’da Mehmet Dursun Avukatlık Ofisi olarak gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili hizmet vermekteyiz. Yabancılara gayrimenkul satışı için de gerekli hukuki yardımları yapıyoruz. Mehmet Dursun Avukatlık Ofisinin Antalya’da ve tüm Türkiye’de gayrimenkul alımı satımı ve kiralanmasıyla ilgili aşağıdaki konularda size yardımcı olur. 1-Mevzuat ve Hukuki Araştırma Gayrimenkul alırken satarken veya kiralarken her ülkenin uyguladığı hukuk...

Devamını Görün

ARABULUCU VE ARABULUCULUK NEDİR ? NASIL BAŞVURULUR?

ARABULUCU VE ARABULUCULUK NEDİR? Arabulucu; arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişi demektir.Arabuluculuk ise sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. ARABULUCULUĞUN MAHKEME SÜRECİNDEN FARKI NEDİR? Arabuluculuk birçok ülkede dostane çözüm yollarından birisi olarak kullanılıyor. Uyuşmazlık mahkemelere intikal etmeden gönüllülük esasına göre sürdürülüyor. Bu süreçte birçok harç ve masraftan...

Devamını Görün

DÖVİZLE SÖZLEŞME YASAĞI | SON GELİŞMELER

DÖVİZLE SÖZLEŞME  YASAĞI  (SON GELİŞMELER)  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Buna göre; HANGİ SÖZLEŞMELER DÖVİZLE YAPILABİLİR? -Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya bu maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.-Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme...

Devamını Görün

Döviz ile Sözleşme Yasağı Hakkında

Döviz ile Sözleşme Yasağı Hakkında 13.09.2018 TARİHLİ RESMÎ GAZETE’DE “TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR” BAŞLIKLI VE 85 KARAR SAYILI "CUMHURBAŞKANI KARARI” HANGİ SÖZLEŞMELERDE DÖVİZLE SÖZLEŞME BEDELİ YASAKLANMIŞTIR? 32 Sayılı Karar Madde 4/1/g’ye göre  “Bakanlıkça belirlenen istisnai hâller dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin kurdukları satış, kira, iş, leasing ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedelinin (ve diğer yan bedelleri) yabancı para birimiyle veya yabancı para birimine endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmıştır.” MEVCUT SÖZLEŞMELERDE DURUM NE OLACAKTIR? UYARLAMA SÜRESİ NE KADARDIR? Mevcut sözleşmeler de bu karar uyarınca düzeltilecektir. Sözleşmelerin bu kurala uygun hale getirilmesi için otuz günlük süre verilmiştir. (32 Sayılı Karar Geçici Madde...

Devamını Görün
tr Turkish
af Afrikaanssq Albanianam Amharicar Arabichy Armenianaz Azerbaijanieu Basquebe Belarusianbn Bengalibs Bosnianbg Bulgarianca Catalanceb Cebuanony Chichewazh-CN Chinese (Simplified)zh-TW Chinese (Traditional)co Corsicanhr Croatiancs Czechda Danishnl Dutchen Englisheo Esperantoet Estoniantl Filipinofi Finnishfr Frenchfy Frisiangl Galicianka Georgiande Germanel Greekgu Gujaratiht Haitian Creoleha Hausahaw Hawaiianiw Hebrewhi Hindihmn Hmonghu Hungarianis Icelandicig Igboid Indonesianga Irishit Italianja Japanesejw Javanesekn Kannadakk Kazakhkm Khmerko Koreanku Kurdish (Kurmanji)ky Kyrgyzlo Laola Latinlv Latvianlt Lithuanianlb Luxembourgishmk Macedonianmg Malagasyms Malayml Malayalammt Maltesemi Maorimr Marathimn Mongolianmy Myanmar (Burmese)ne Nepalino Norwegianps Pashtofa Persianpl Polishpt Portuguesepa Punjabiro Romanianru Russiansm Samoangd Scottish Gaelicsr Serbianst Sesothosn Shonasd Sindhisi Sinhalask Slovaksl Slovenianso Somalies Spanishsu Sudanesesw Swahilisv Swedishtg Tajikta Tamilte Teluguth Thaitr Turkishuk Ukrainianur Urduuz Uzbekvi Vietnamesecy Welshxh Xhosayi Yiddishyo Yorubazu Zulu