Taşınmazlarla ilgili hukuki süreçler, gayrimenkul hukuku alanına girer. Lara gayrimenkul avukatına ihtiyaç duyduğunuzda Mehmet Dursun Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir, profesyonel destek alabilirsiniz. Bu alanda, taşınmazların satışı, bağışlanması, kiralanması ve üzerinde hak tesis edilmesi gibi işlemler yapılır. Ancak bu işlemler sırasında, yasalara uygun olmayan durumlar ortaya çıkabilir.

Antalya Lara Gayrimenkul Avukatı

Bu tür durumlarda, taşınmaz sahibi ya da olmak isteyen kişiler, mağdur olabilirler. Bu mağduriyetleri gidermek için ise, gayrimenkul davaları açılabilir. Bu davaların takibi ve sonuçlandırılması için ise, Lara gayrimenkul avukatlarından destek almak gerekir. 2005 yılından beri hizmet veren Mehmet Dursun Avukatlık bürosu gayrimenkul avukatı, taşınmazlarınızla ilgili uyuşmazlıklarda yanınızdadır. Bu sayede, daha kısa sürede ve başarılı bir şekilde hukuki haklarınız korunabilir.

Hangi Tür İşlemler Lara Gayrimenkul Avukatı Alanına Giriyor?

Taşınmazlarla ilgili hukuki sorunların çözümünde Lara gayrimenkul avukatı olarak Mehmet Dursun Hukuk Bürosu’na başvurabilirsiniz. Avukatlarımız, taşınmazlarla ilgili anlaşmazlıkların giderilmesi, taşınmazlara ipotek konulması veya ipoteğin kaldırılması gibi konularda danışmanlık ve temsil hizmeti verirler. Bu alana dahil edebileceğimiz işlemler şu şekildedir:

 • Yabancıların mülk edinme işlemleri ile ilgili hukuksal ve resmi süreçlerin takibi: Türkiye’de taşınmaz sahibi olmak isteyen yabancılar için gerekli olan izin, vergi, tapu ve diğer işlemlerin yürütülmesi.
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması: Kiracı ve kiraya veren arasında yapılan sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde düzenlenmesi.
 • Kiracı tahliyesi işlemleri: Kiracının kira sözleşmesine aykırı davranması veya kira süresinin dolması durumunda kiracının taşınmazdan çıkarılması için yapılan işlemler.
 • Tapu iptali ve tesciline ilişkin davaların takibi: Taşınmazın tapusunun hatalı, eksik veya sahte olması durumunda tapunun iptal edilmesi veya doğru bir şekilde tescil edilmesi için açılan davaların takibi.
 • Taşınmaz ortakları arasında çıkan ihtilafların hukuksal zeminde çözüme kavuşturulması: Taşınmazın birden fazla kişiye ait olması durumunda ortakların haklarını korumak ve ortaklığı sonlandırmak için yapılan hukuki işlemler.
 • Taşınmazların alımı, satımı ve tapularının tescil işlemleri: Taşınmaz sahibi olmak veya taşınmazını satmak isteyen kişiler için gerekli olan tapu devri, harç ödeme, vergi beyanı gibi işlemlerin yapılması.

Lara Gayrimenkul Avukatının Baktığı Davalar

Kira alacaklarının tahsili ile kiracının tahliyesi: Kiralanan taşınmazın kira bedelini ödemeyen veya sözleşmeye aykırı davranan kiracının, kira alacağının tahsili ve taşınmazın boşaltılması için açılan davadır.

 • Tapu iptal ve tescil davası: Taşınmazın tapu kaydının hatalı veya haksız olduğunu iddia eden kişinin, tapu kaydının iptal edilmesi ve taşınmazın kendisi adına tescil edilmesi için açtığı davadır.
 • Kat mülkiyeti kanununa ilişkin muhtelif davalar: Kat mülkiyeti kanunu kapsamında, kat malikleri arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, kat irtifakı kurulması, kat mülkiyetine geçiş, yönetim planı yapılması, ortak yerlerin kullanımı, aidatların ödenmesi gibi konularda açılan davaları ifade eder.
 • Tasarrufun iptali davaları: Taşınmaz malikinin borçlu olduğu alacaklıya karşı, taşınmazını başkasına devretmesi veya üzerinde başka bir hak tesis etmesi gibi işlemlerle alacaklıyı zarara uğratması durumunda, alacaklının bu işlemlerin iptali için açtığı davadır.
 • Men-i müdahale davası: Taşınmaz malikinin, taşınmaz üzerindeki haklarını kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran üçüncü kişilerin bu müdahalelerine son verilmesini istediği davadır.
 • İzale-i şüyu: Birden fazla kişinin ortaklaşa sahip olduğu taşınmazın paylı mülkiyetinin sona erdirilmesi için açılan davadır.
 • İpotek tesisi ve terkini: Taşınmaz üzerinde ipotek kurulması veya ipoteğin kaldırılması işlemleridir.

Lara gayrimenkul avukatına ihtiyaç duyduğunuz anda sitemizdeki iletişim kanallarından veya büromuza şahsen gelerek destek alabilirsiniz.