antalya avukat

Amacımız tüm hukuk sistemlerinde tüm insanların her türlü hakkını savunmak, hakları hak sahibine en kısa ve en hukuki şekilde vermek, hakların zayi olmaması için gerekli tedbirleri önceden almak ve taraflara yol göstermek ayrıca gerekli danışmanlık hizmetlerini vermektir.

Whatsapp

Facebook

Linkedin

Copyright 2018 Avukat Mehmet Dursun
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt-Cmt

Facebook

Linkedin

Arama
Menü

Türkiye’de Yatırım Yapmak

Türkiye'de Yatırım Yapmak Türkiye'de Özellikle Yabancılarla İlgili Gayrimenkul(Emlak) Alımı-Satımı Ve Kiralanmasının En Güvenilir Yolu Avukat Aracılığıyla İşlemlerin Gerçekleştirilmesidir. Gayrimenkul (Emlak) hukuku avukatlıkta ayrı bir branştır. Ofisimizde İngilizce bilen ve özellikle yabancıların gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili alanında profesyonel avukatlar ve ilgili danışmanlar bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de ve özellikle Antalya’da Mehmet Dursun Avukatlık Ofisi olarak gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili hizmet vermekteyiz. Yabancılara gayrimenkul satışı için de gerekli hukuki yardımları yapıyoruz. Mehmet Dursun Avukatlık Ofisinin Antalya’da ve tüm Türkiye’de gayrimenkul alımı satımı ve kiralanmasıyla ilgili aşağıdaki konularda size yardımcı olur. 1-Mevzuat ve Hukuki Araştırma Gayrimenkul alırken satarken veya kiralarken her ülkenin uyguladığı hukuk...

Devamını Görün

BiLiŞiM SUÇLARI – Antalya Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim Suçları Avukatı

BiLiŞiM HUKUKU VE BiLiŞiM SUÇLARI BiLiŞiM SUÇLARI - Antalya Bilişim Suçları Avukatı Bilişim Nedir? Bilişim; İnsanların teknik, ekonomik ve toplumsal iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, düzenli ve akla uygun bir biçimde, özellikle bilgisayarlar ve benzeri elektronik aygıtlar aracılığıyla işlenmesi bilimidir. Bilişim Hukuku Nedir? Bilişim Hukuku; teknolojik gelişmeler çerçevesindeki teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullanılan bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır. Antalya Mehmet Dursun Avukatlık Bürosu olarak Bilişim Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Bilişim Suçu Nedir? Bilişim Suçu; Bilgileri bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak yetkisiz, kanuna ve ahlaka aykırı bir şekilde otomatik işleme...

Devamını Görün

Miras Avukatı Antalya – Miras Hukuku

Miras Avukatı Antalya - Miras Hukuku MİRAS HUKUKU Miras Hukuku’na ilişkin hükümler 4721 sayılı Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Miras hukuku ölüm halinde, murisin(ölen kişi) mirasının hangi şartlarda ve kimlere intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.Mirasçı olabilmek için öncelikle tam ve sağ doğmak, miras bırakan öldüğünde hayatta olmak, medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olmak ve mirastan yoksun bırakılmamış olmak gerekir.Murisin (ölen kişi) yasal ve atanmış olmak üzere iki türlü mirasçısı bulunmaktadır. Yasal mirasçılar; kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık ve son olarak mirasçı bırakmadan ölen kişinin mirasçısı devlettir. Bu arada evlilik dışında doğan çocuk ile muris arasında yasal soybağı kurulmuş ise bu çocuk evlilik içinde...

Devamını Görün

icra ve iflas Hukuku – Antalya Avukat Mehmet Dursun

iCRA VE iFLAS HUKUKU Hakların inkar veya ihlal edilmesi halinde, bu hakkın korunması ve ihlalin bertaraf edilmesi için devletin yetkili yargı mercilerine başvurulur. Bu mercilerin hak arayan kişinin lehine karar vermesi durumunda hakkın icrası da ancak devlet organları tarafından yerine getirilir. Bu ikili aşamada öncelikle hak tespit edilir veya ifası emredilir, bu yerine getirilmezse ikinci aşamada yetkili mercilerce gerekirse zorla yerine getirilir. Bu tür durumlar için ülkemizde İcra ve İflas Hukuku’na yer verilmiştir. İcra ve İflas Hukukuna ilişkin düzenlemeler 2128 sayılı 2004 yılında yayınlanan İcra ve İflas Kanunu’nda yer almaktadır. CEBRİ İCRA HUKUKU; Cebri İcra yani takip hukuku maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin...

Devamını Görün

Türkiye’de Emlak-Gayrimenkul Alımı

Türkiye'de Emlak-Gayrimenkul Alımı Türkiye'de Özellikle Yabancılarla İlgili Gayrimenkul(Emlak) Alımı-Satımı Ve Kiralanmasının En Güvenilir Yolu Avukat Aracılığıyla İşlemlerin Gerçekleştirilmesidir. Gayrimenkul (Emlak) hukuku avukatlıkta ayrı bir branştır. Ofisimizde İngilizce bilen ve özellikle yabancıların gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili alanında profesyonel avukatlar ve ilgili danışmanlar bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de ve özellikle Antalya’da Mehmet Dursun Avukatlık Ofisi olarak gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili hizmet vermekteyiz. Yabancılara gayrimenkul satışı için de gerekli hukuki yardımları yapıyoruz. Mehmet Dursun Avukatlık Ofisinin Antalya’da ve tüm Türkiye’de gayrimenkul alımı satımı ve kiralanmasıyla ilgili aşağıdaki konularda size yardımcı olur. 1-Mevzuat ve Hukuki Araştırma Gayrimenkul alırken satarken veya kiralarken her ülkenin uyguladığı hukuk...

Devamını Görün

Tazminat Avukatı-Tazminat Hukuku Antalya

Tazminat Avukatı-Tazminat Hukuku Tazminat Davaları - Antalya   TAZMİNAT HUKUKU NEDİR, AMACI NEDİR? TAZMİNAT DAVASI NEDİR? TAZMİNAT DAVASI NEDEN AÇILIR? Tazminat hukukunun amacı;  bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması Maddi ve manevi tazminat davalarıyla bireyin uğradığı zararların tazminine gidilmektedir. Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren olayın haksız fiilden kaynaklanması ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması şartları gerekmektedir.Maddi tazminat davaları ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığının zarar görmesinden de kaynaklanır. Bunun yanısıra manevi tazminat davaları haksız bir fiil veya işlem nedeniyle bireyin  ruhsal bütünlüğünü bozan...

Devamını Görün

ANTALYA ARABULUCULUK OFİSİ TOPLANTILARI NASIL YAPILIR? ÜCRETİ KİM ÖDER?

ANTALYA ARABULUCULUK ARABULUCULUK TOPLANTILARI NASIL YAPILIR? Arabulucu, taraflarla ön görüşme yapabilir. Ön görüşmede taraflara sürecin faydalarını ve farkını anlatır. Ön görüşme ayrıca taraflar arasındaki uyuşmazlık hakkında detaylı bilgi alıp tarafların öğrenmesini ve anlaşmayı etkileyecek hususları ortaya koymalarına yardımcı olur. Ön görüşme zorunlu olmayıp taraflarca veya arabulucu tarafından talep edilirse uygulanabilir.Arabulucu tarafları ilk oturuma davet etmek için ortak bir gün ve saat kararlaştırır. Bu oturum birden çok kez ihtiyaca göre yapılabilir. Bu oturumların nerede, ne şekilde yapılacağına tarafların taleplerini de göz önüne alarak arabulucu karar verir.Arabulucu tarafları ve kanuni temsilcilerini bir araya getirir ve ortak oturumlar yapılır. Arabulucu; tarafların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar....

Devamını Görün

ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL İŞLER?

ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL İŞLER? ARABULUCULUK Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.Arabulucu, elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.Arabulucu, tarafları bilgilendirmek ve ilk toplantıya davet etmek için davet mektubunun taraflara gönderilmesi başta olmak üzere, kısa mesaj servisi, elektronik posta gönderimi ve telefon aracılığıyla ulaşma yöntemlerini kullanabilir. Davet mektubu taraflara gönderilirken iadeli...

Devamını Görün

ARABULUCU VE ARABULUCULUK NEDİR ? NASIL BAŞVURULUR?

ARABULUCU VE ARABULUCULUK NEDİR? Arabulucu; arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişi demektir.Arabuluculuk ise sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir. ARABULUCULUĞUN MAHKEME SÜRECİNDEN FARKI NEDİR? Arabuluculuk birçok ülkede dostane çözüm yollarından birisi olarak kullanılıyor. Uyuşmazlık mahkemelere intikal etmeden gönüllülük esasına göre sürdürülüyor. Bu süreçte birçok harç ve masraftan...

Devamını Görün

DÖVİZLE SÖZLEŞME YASAĞI | SON GELİŞMELER

DÖVİZLE SÖZLEŞME  YASAĞI  (SON GELİŞMELER)  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Buna göre; HANGİ SÖZLEŞMELER DÖVİZLE YAPILABİLİR? -Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya bu maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.-Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme...

Devamını Görün
tr Turkish
af Afrikaanssq Albanianam Amharicar Arabichy Armenianaz Azerbaijanieu Basquebe Belarusianbn Bengalibs Bosnianbg Bulgarianca Catalanceb Cebuanony Chichewazh-CN Chinese (Simplified)zh-TW Chinese (Traditional)co Corsicanhr Croatiancs Czechda Danishnl Dutchen Englisheo Esperantoet Estoniantl Filipinofi Finnishfr Frenchfy Frisiangl Galicianka Georgiande Germanel Greekgu Gujaratiht Haitian Creoleha Hausahaw Hawaiianiw Hebrewhi Hindihmn Hmonghu Hungarianis Icelandicig Igboid Indonesianga Irishit Italianja Japanesejw Javanesekn Kannadakk Kazakhkm Khmerko Koreanku Kurdish (Kurmanji)ky Kyrgyzlo Laola Latinlv Latvianlt Lithuanianlb Luxembourgishmk Macedonianmg Malagasyms Malayml Malayalammt Maltesemi Maorimr Marathimn Mongolianmy Myanmar (Burmese)ne Nepalino Norwegianps Pashtofa Persianpl Polishpt Portuguesepa Punjabiro Romanianru Russiansm Samoangd Scottish Gaelicsr Serbianst Sesothosn Shonasd Sindhisi Sinhalask Slovaksl Slovenianso Somalies Spanishsu Sudanesesw Swahilisv Swedishtg Tajikta Tamilte Teluguth Thaitr Turkishuk Ukrainianur Urduuz Uzbekvi Vietnamesecy Welshxh Xhosayi Yiddishyo Yorubazu Zulu