antalya avukat

Amacımız tüm hukuk sistemlerinde tüm insanların her türlü hakkını savunmak, hakları hak sahibine en kısa ve en hukuki şekilde vermek, hakların zayi olmaması için gerekli tedbirleri önceden almak ve taraflara yol göstermek ayrıca gerekli danışmanlık hizmetlerini vermektir.

Whatsapp

Facebook

Linkedin

Copyright 2018 Avukat Mehmet Dursun
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt-Cmt

Facebook

Linkedin

Arama
Menü

Kvkk İdari Tedbirler

Kvkk İdari Tedbirler  1-Mevcut Risk ve Tehditlerin BelirlenmesiKişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle kişisel verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenerek buna uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir. Riskler belirlenirken kişisel verilerin özel nitelikli olup olmadığının, hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiğinin, güvenlik ihlali halinde ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmalıdır.2-Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık ÇalışmalarıKişisel veri güvenliğini ihlal etmeye yönelik saldırıların yanı sıra, kişisel verilerin hukuka aykıtı olarak açıklanması ya da paylaşılması gibi konular başlıca kişisel veri güvenliği ihlallerindendir. Bu nedenle çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi...

Devamını Görün

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kişisel Verilerin Saklanması

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI Kişisel Veriler Ne Kadar Saklanmalıdır?Kişisel veriler;-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, -4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,-5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu,-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,-4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,-3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,-4857 sayılı İş Kanunu,-5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu-İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,-Arşiv Hizmetleri Hakkında...

Devamını Görün

Kişisel Veri Nedir , Kişisel Verilerin Korunması 2019

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI - Kişisel verilerin korunması müessesi kaynağını Anayasanın “Özel Hayatın Gizliliği” maddesinden almaktadır. Kanunda belirtildiği üzere; herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme ve kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Söz konusu hak, kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir.-Anasaya’nın 20. Maddesinde belirtildiği üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller KANUNLA düzenlenir.-Bu nedenle 7 Nisan 2016 tarihinde...

Devamını Görün

Kvkk Danışmanlık Antalya

Kvkk Danışmanlık Antalya   Kişisel Veri Nedir , Kişisel Verilerin Korunması 2019 - Kişisel verilerin korunması müessesi kaynağını Anayasanın “Özel Hayatın Gizliliği” maddesinden almaktadır. Kanunda belirtildiği üzere; herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme ve kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Söz konusu hak, kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilir.-Anasaya’nın 20. Maddesinde belirtildiği üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller...

Devamını Görün

Kişisel Verilerin İhlali Halinde Cezalar

Kişisel Verilerin İhlali Halinde Cezalar

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR? KKVK CEZALARI Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 11. Maddesine göre Veri sahibinin veri sorumlusundan talep edebileceği hakları şunlardır;-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme. Kişisel verilerin düzeltilmesi halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme. Kişisel verilerin silinmesi halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla...

Devamını Görün

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu Nasıl Yapılır ? Yabancıların şirket ortağı olması

YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞU NASIL YAPILIR? Yabancıların şirket ortağı olması ? ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER NELERDİR? Temel olarak her şirket kuruluşu için öncelikle şirketin unvanı, faaliyet konusunun kapsamı, merkezi, müdür/temsilcinin kim olacağı, sermaye ve paylar belirlenmelidir. Potansiyel Vergi Kimliği üzerinden bir banka hesabı açarak (şirketin türüne ve sermaye tutarına bağlı olacak) Yeni Ortaklık sermayesinin 1 / 4’ünü (%25) (Sadece Anonim Şirketlerde) bu hesaba yatırılması gerekmektedir. Şirket belgelerinin merkezi sicil kayıt sistemine (MERSİS) kaydedilmesi ve aşağıda sayılan belgeler ile ilgili ticaret sicil müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir. İşte tüm şirket kuruluşunun mali danışmanlığı ve hukuki danışmanlığı tüm Türkiye’de ve özellikle Antalya’da Mehmet Dursun...

Devamını Görün

Türkiye’de Yatırım Yapmak

Türkiye'de Yatırım Yapmak Türkiye'de Özellikle Yabancılarla İlgili Gayrimenkul(Emlak) Alımı-Satımı Ve Kiralanmasının En Güvenilir Yolu Avukat Aracılığıyla İşlemlerin Gerçekleştirilmesidir. Gayrimenkul (Emlak) hukuku avukatlıkta ayrı bir branştır. Ofisimizde İngilizce bilen ve özellikle yabancıların gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili alanında profesyonel avukatlar ve ilgili danışmanlar bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de ve özellikle Antalya’da Mehmet Dursun Avukatlık Ofisi olarak gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili hizmet vermekteyiz. Yabancılara gayrimenkul satışı için de gerekli hukuki yardımları yapıyoruz. Mehmet Dursun Avukatlık Ofisinin Antalya’da ve tüm Türkiye’de gayrimenkul alımı satımı ve kiralanmasıyla ilgili aşağıdaki konularda size yardımcı olur. 1-Mevzuat ve Hukuki Araştırma Gayrimenkul alırken satarken veya kiralarken her ülkenin uyguladığı hukuk...

Devamını Görün

BiLiŞiM SUÇLARI – Antalya Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim Suçları Avukatı

BiLiŞiM HUKUKU VE BiLiŞiM SUÇLARI BiLiŞiM SUÇLARI - Antalya Bilişim Suçları Avukatı Bilişim Nedir? Bilişim; İnsanların teknik, ekonomik ve toplumsal iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, düzenli ve akla uygun bir biçimde, özellikle bilgisayarlar ve benzeri elektronik aygıtlar aracılığıyla işlenmesi bilimidir. Bilişim Hukuku Nedir? Bilişim Hukuku; teknolojik gelişmeler çerçevesindeki teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullanılan bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır. Antalya Mehmet Dursun Avukatlık Bürosu olarak Bilişim Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Bilişim Suçu Nedir? Bilişim Suçu; Bilgileri bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak yetkisiz, kanuna ve ahlaka aykırı bir şekilde otomatik işleme...

Devamını Görün

Miras Avukatı Antalya – Miras Hukuku

Miras Avukatı Antalya - Miras Hukuku MİRAS HUKUKU Miras Hukuku’na ilişkin hükümler 4721 sayılı Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Miras hukuku ölüm halinde, murisin(ölen kişi) mirasının hangi şartlarda ve kimlere intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır.Mirasçı olabilmek için öncelikle tam ve sağ doğmak, miras bırakan öldüğünde hayatta olmak, medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olmak ve mirastan yoksun bırakılmamış olmak gerekir.Murisin (ölen kişi) yasal ve atanmış olmak üzere iki türlü mirasçısı bulunmaktadır. Yasal mirasçılar; kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlık ve son olarak mirasçı bırakmadan ölen kişinin mirasçısı devlettir. Bu arada evlilik dışında doğan çocuk ile muris arasında yasal soybağı kurulmuş ise bu çocuk evlilik içinde...

Devamını Görün

icra ve iflas Hukuku – Antalya Avukat Mehmet Dursun

iCRA VE iFLAS HUKUKU Hakların inkar veya ihlal edilmesi halinde, bu hakkın korunması ve ihlalin bertaraf edilmesi için devletin yetkili yargı mercilerine başvurulur. Bu mercilerin hak arayan kişinin lehine karar vermesi durumunda hakkın icrası da ancak devlet organları tarafından yerine getirilir. Bu ikili aşamada öncelikle hak tespit edilir veya ifası emredilir, bu yerine getirilmezse ikinci aşamada yetkili mercilerce gerekirse zorla yerine getirilir. Bu tür durumlar için ülkemizde İcra ve İflas Hukuku’na yer verilmiştir. İcra ve İflas Hukukuna ilişkin düzenlemeler 2128 sayılı 2004 yılında yayınlanan İcra ve İflas Kanunu’nda yer almaktadır. CEBRİ İCRA HUKUKU; Cebri İcra yani takip hukuku maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin...

Devamını Görün
tr Turkish
af Afrikaanssq Albanianam Amharicar Arabichy Armenianaz Azerbaijanieu Basquebe Belarusianbn Bengalibs Bosnianbg Bulgarianca Catalanceb Cebuanony Chichewazh-CN Chinese (Simplified)zh-TW Chinese (Traditional)co Corsicanhr Croatiancs Czechda Danishnl Dutchen Englisheo Esperantoet Estoniantl Filipinofi Finnishfr Frenchfy Frisiangl Galicianka Georgiande Germanel Greekgu Gujaratiht Haitian Creoleha Hausahaw Hawaiianiw Hebrewhi Hindihmn Hmonghu Hungarianis Icelandicig Igboid Indonesianga Irishit Italianja Japanesejw Javanesekn Kannadakk Kazakhkm Khmerko Koreanku Kurdish (Kurmanji)ky Kyrgyzlo Laola Latinlv Latvianlt Lithuanianlb Luxembourgishmk Macedonianmg Malagasyms Malayml Malayalammt Maltesemi Maorimr Marathimn Mongolianmy Myanmar (Burmese)ne Nepalino Norwegianps Pashtofa Persianpl Polishpt Portuguesepa Punjabiro Romanianru Russiansm Samoangd Scottish Gaelicsr Serbianst Sesothosn Shonasd Sindhisi Sinhalask Slovaksl Slovenianso Somalies Spanishsu Sudanesesw Swahilisv Swedishtg Tajikta Tamilte Teluguth Thaitr Turkishuk Ukrainianur Urduuz Uzbekvi Vietnamesecy Welshxh Xhosayi Yiddishyo Yorubazu Zulu