antalya avukat

Amacımız tüm hukuk sistemlerinde tüm insanların her türlü hakkını savunmak, hakları hak sahibine en kısa ve en hukuki şekilde vermek, hakların zayi olmaması için gerekli tedbirleri önceden almak ve taraflara yol göstermek ayrıca gerekli danışmanlık hizmetlerini vermektir.

Whatsapp

Facebook

Linkedin

Copyright 2018 Avukat Mehmet Dursun
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt-Cmt

Facebook

Linkedin

Arama
Menü

İCRA VE İFLAS HUKUKU – Antalya Avukat Mehmet Dursun

İCRA VE İFLAS HUKUKU Hakların inkar veya ihlal edilmesi halinde, bu hakkın korunması ve ihlalin bertaraf edilmesi için devletin yetkili yargı mercilerine başvurulur. Bu mercilerin hak arayan kişinin lehine karar vermesi durumunda hakkın icrası da ancak devlet organları tarafından yerine getirilir. Bu ikili aşamada öncelikle hak tespit edilir veya ifası emredilir, bu yerine getirilmezse ikinci aşamada yetkili mercilerce gerekirse zorla yerine getirilir. Bu tür durumlar için ülkemizde İcra ve İflas Hukuku’na yer verilmiştir. İcra ve İflas Hukukuna ilişkin düzenlemeler 2128 sayılı 2004 yılında yayınlanan İcra ve İflas Kanunu’nda yer almaktadır. CEBRİ İCRA HUKUKU; Cebri İcra yani takip hukuku maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin...

Devamını Görün

Türkiye’de Emlak-Gayrimenkul Alımı

Türkiye'de Özellikle Yabancılarla İlgili Gayrimenkul(Emlak) Alımı-Satımı Ve Kiralanmasının En Güvenilir Yolu Avukat Aracılığıyla İşlemlerin Gerçekleştirilmesidir. Gayrimenkul (Emlak) hukuku avukatlıkta ayrı bir branştır. Ofisimizde İngilizce bilen ve özellikle yabancıların gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanmasıyla ilgili alanında profesyonel avukatlar ve ilgili danışmanlar bulunmaktadır. Tüm Türkiye’de ve özellikle Antalya’da Mehmet Dursun Avukatlık Ofisi olarak gayrimenkul alımı, satımı ve kiralanması ile ilgili hizmet vermekteyiz. Yabancılara gayrimenkul satışı için de gerekli hukuki yardımları yapıyoruz. Mehmet Dursun Avukatlık Ofisinin Antalya’da ve tüm Türkiye’de gayrimenkul alımı satımı ve kiralanmasıyla ilgili aşağıdaki konularda size yardımcı olur. 1-Mevzuat ve Hukuki Araştırma Gayrimenkul alırken satarken veya kiralarken her ülkenin uyguladığı hukuk farklıdır.  Türkiye’de...

Devamını Görün

ANTALYA ARABULUCULUK OFİSİ TOPLANTILARI NASIL YAPILIR? ÜCRETİ KİM ÖDER?

ARABULUCULUK TOPLANTILARI NASIL YAPILIR?Arabulucu, taraflarla ön görüşme yapabilir. Ön görüşmede taraflara sürecin faydalarını ve farkını anlatır. Ön görüşme ayrıca taraflar arasındaki uyuşmazlık hakkında detaylı bilgi alıp tarafların öğrenmesini ve anlaşmayı etkileyecek hususları ortaya koymalarına yardımcı olur. Ön görüşme zorunlu olmayıp taraflarca veya arabulucu tarafından talep edilirse uygulanabilir.Arabulucu tarafları ilk oturuma davet etmek için ortak bir gün ve saat kararlaştırır. Bu oturum birden çok kez ihtiyaca göre yapılabilir. Bu oturumların nerede, ne şekilde yapılacağına tarafların taleplerini de göz önüne alarak arabulucu karar verir.Arabulucu tarafları ve kanuni temsilcilerini bir araya getirir ve ortak oturumlar yapılır. Arabulucu; tarafların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. Tarafların...

Devamını Görün

ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL İŞLER?

ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL İŞLER?Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.Arabulucu, elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.Arabulucu, tarafları bilgilendirmek ve ilk toplantıya davet etmek için davet mektubunun taraflara gönderilmesi başta olmak üzere, kısa mesaj servisi, elektronik posta gönderimi ve telefon aracılığıyla ulaşma yöntemlerini kullanabilir. Davet mektubu taraflara gönderilirken iadeli...

Devamını Görün

ARABULUCU VE ARABULUCULUK NEDİR ? NASIL BAŞVURULUR?

ARABULUCU VE ARABULUCULUK NEDİR?Arabulucu; arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişi demektir.Arabuluculuk ise sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.ARABULUCULUĞUN MAHKEME SÜRECİNDEN FARKI NEDİR?Arabuluculuk birçok ülkede dostane çözüm yollarından birisi olarak kullanılıyor. Uyuşmazlık mahkemelere intikal etmeden gönüllülük esasına göre sürdürülüyor. Bu süreçte birçok harç ve masraftan...

Devamını Görün

DÖVİZLE SÖZLEŞME YAPMA YASAĞINDAKİ SON GELİŞMELER

DÖVİZLE SÖZLEŞME YAPMA YASAĞINDAKİ SON GELİŞMELER Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Buna göre; HANGİ SÖZLEŞMELER DÖVİZLE YAPILABİLİR? -Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya bu maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.-Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer...

Devamını Görün

Döviz ile Sözleşme Yasağı Hakkında

13.09.2018 TARİHLİ RESMÎ GAZETE’DE “TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR” BAŞLIKLI VE 85 KARAR SAYILI "CUMHURBAŞKANI KARARI” HANGİ SÖZLEŞMELERDE DÖVİZLE SÖZLEŞME BEDELİ YASAKLANMIŞTIR? 32 Sayılı Karar Madde 4/1/g’ye göre  “Bakanlıkça belirlenen istisnai hâller dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin kurdukları satış, kira, iş, leasing ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedelinin (ve diğer yan bedelleri) yabancı para birimiyle veya yabancı para birimine endeksli olarak belirlenmesi yasaklanmıştır.” MEVCUT SÖZLEŞMELERDE DURUM NE OLACAKTIR? UYARLAMA SÜRESİ NE KADARDIR? Mevcut sözleşmeler de bu karar uyarınca düzeltilecektir. Sözleşmelerin bu kurala uygun hale getirilmesi için otuz günlük süre verilmiştir. (32 Sayılı Karar Geçici Madde 8). BU KARARA UYMAMANIN YAPTIRIMI(CEZASI)...

Devamını Görün

Bilişim Suçları Nelerdir? – Bilişim Suçları Avukatı

Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları Nelerdir? *Bilişim Sistemine Girme Suçu *Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu *Banka Veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu *Yasak Cihaz Veya Program Kullanma Suçu. Bilişim suçları, savcılık tarafından kendiliğinden soruşturulması gereken suçlardandırlar. Bu nedenle, soruşturulmaları şikâyete tabi değildir. Ancak, TCK’daki zamanaşımı süreleri içinde savcılığa bildirimde bulunulursa etkili bir soruşturma yapılabilir. TCK’ya göre en basit bilişim suçunun zamanaşımı 8 yıldır.TCK bilişim suçları ile ilgili her ne kadar düzenlemeye gitmiş olsa da TCK kapsamında bulunan bazı suçlarda bilişim sistemleri kullanılarak işlenmektedir.Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak İşlenen Suçlar Nelerdir? *Hakaret *Özel Hayatın Gizliliğini İhlal *Marka Hakkına Tecavüz *Haberleşmenin Gizliliğini İhlal *Kişisel Verilerin...

Devamını Görün

BİLİŞİM HUKUKU VE BİLİŞİM SUÇLARI

BİLİŞİM HUKUKU VE BİLİŞİM SUÇLARI Bilişim Nedir? Bilişim; İnsanların teknik, ekonomik ve toplumsal iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, düzenli ve akla uygun bir biçimde, özellikle bilgisayarlar ve benzeri elektronik aygıtlar aracılığıyla işlenmesi bilimidir. Bilişim Hukuku Nedir? Bilişim Hukuku; teknolojik gelişmeler çerçevesindeki teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullanılan bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır. Antalya Mehmet Dursun Avukatlık Bürosu olarak Bilişim Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Bilişim Suçu Nedir? Bilişim Suçu; Bilgileri bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılarak yetkisiz, kanuna ve ahlaka aykırı bir şekilde otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan...

Devamını Görün

FİKİR VE SANAT ESERLERİ DAVALARI

FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDAN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5728 Yasa ile değişik 76. maddesinde görevli mahkeme düzenlenmiştir. Buna göre; “Bu Kanunun düzenlediği hukukî ilişkilerden doğan davalarda, dava konusunun miktarına ve Kanunda gösterilen cezaya bakılmaksızın, görevli mahkeme Adalet Bakanlığı tarafından kurulacak ihtisas mahkemeleridir. İhtisas mahkemeleri kurulup yargılama faaliyetlerine başlayıncaya kadar, asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangilerinin ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği ve bu mahkemelerin yargı çevreleri Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir” Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmayan yerlerde, FSEK’ten kaynaklanan hukuk davaları için Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir....

Devamını Görün
tr Turkish
af Afrikaanssq Albanianam Amharicar Arabichy Armenianaz Azerbaijanieu Basquebe Belarusianbn Bengalibs Bosnianbg Bulgarianca Catalanceb Cebuanony Chichewazh-CN Chinese (Simplified)zh-TW Chinese (Traditional)co Corsicanhr Croatiancs Czechda Danishnl Dutchen Englisheo Esperantoet Estoniantl Filipinofi Finnishfr Frenchfy Frisiangl Galicianka Georgiande Germanel Greekgu Gujaratiht Haitian Creoleha Hausahaw Hawaiianiw Hebrewhi Hindihmn Hmonghu Hungarianis Icelandicig Igboid Indonesianga Irishit Italianja Japanesejw Javanesekn Kannadakk Kazakhkm Khmerko Koreanku Kurdish (Kurmanji)ky Kyrgyzlo Laola Latinlv Latvianlt Lithuanianlb Luxembourgishmk Macedonianmg Malagasyms Malayml Malayalammt Maltesemi Maorimr Marathimn Mongolianmy Myanmar (Burmese)ne Nepalino Norwegianps Pashtofa Persianpl Polishpt Portuguesepa Punjabiro Romanianru Russiansm Samoangd Scottish Gaelicsr Serbianst Sesothosn Shonasd Sindhisi Sinhalask Slovaksl Slovenianso Somalies Spanishsu Sudanesesw Swahilisv Swedishtg Tajikta Tamilte Teluguth Thaitr Turkishuk Ukrainianur Urduuz Uzbekvi Vietnamesecy Welshxh Xhosayi Yiddishyo Yorubazu Zulu