Hukuk terimlerinden biri olarak kullanılan taksirin sözlük anlamı aslında kısaltma, kısma ya da bir işi eksik yapmadır. Ancak hukuki anlamda taksir aslında hukuk konusunda farklı bir anlam taşımaktadır. Taksir aslında hukuk dilinde dikkat özen anlamına gelir yani dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir iş anlamında bulunur. Aynı zamanda bir davranışın ya da suçun kanuni tanımında belirtilen sonuçlarını ön görmeyerek gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir. Yani taksirli suç dediğimiz olay bir olayın ya da suçun yapılırken bir suç mu ya da değil mi bunu bilmeyerek yapma anlamını taşımaktadır. Bu açıdan hukuk alanında cezai sorumluluk yüklenmemesi kararları bu suçu işleyenlere verilebilmektedir. 

Özellikle bu konuda akıl ve ruh hastalıkları söz konusu olan kişiler en çok bahsi geçen kişilerdir. Akıl sağlığı bozuk kişilere cezayı bir sorumluluk yüklenemez. Cezai bir sorumluluk yüklenemez geleceği için de taksirli suç işlemiş demektir. Taksir burada kişinin suç işlerken normal bir akıl zekasına sahip olmadığı anlamını yüklemektedir. Taksir suçları kendi arasında ayrılmaktadır. Bunlar bilinçli taksir basit taksir olarak ikiye ayrılır. Bilinçli taksirle de kişi öngördüğü sonucun gerçekleşmesini istemediği halde bu suç gerçekleşirse bilinçli taksir olur. Basit taksirde ise öngörülebilir nitelikte olağan herhangi bir suç öngörülemez ise bu basit taksir suçlarına girer. 

Taksir suçları bu şekilde ikiye ayrılarak incelenebilir. Taksirle kişilerin yaralanması ya da öldürülmesi sayılabilir. Bunun dışında herhangi bir suç taksir yerine geçmemektedir. Bunlara örnek olarak verilebilecek bir taksir örneği ise bir kişinin kurallara uyduğu halde yanlışlıkla bir yayaya çarpmasından örnek verilebilir. Bu kişi ceza olarak eğer kişi ölmüş ise hapis cezası eğer ölmemiş, sadece yaralanmış ise para cezasıyla cezalandırılabilir.

Taksir ile Yaralama

Taksirli işlenen suçlar arasında yer alan yaralama suçu  başkasının herhangi bir vücut parçasına zarar veren kişi üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezasıyla cezalandırılabilmektedir. Bunun yanında sadece başkasının vücuduna zarar vermek değil kişiye acı vermek sağlığından ya da algılama yeteneklerinin bozulmasına neden olmak taksir suçları arasına girmektedir. 

Özellikle taksirle işlenen suçlar kasıt olmadan yada bilinmeden işlenen bir suçlar olduğundan dolayı daha az ceza verilmesi öngörülür. Bu açıdan da kişinin hürriyet kısıtlayıcı sonuçlar doğuran ilkeler ile beraber cezalandırılması ön görülebilmektedir. Kişinin akıl sağlığıyla ilgili bir sorunun olması ya da kişi kesinlikle bir kötü sonuç doğuracağını bilmeden yaptığı suçlardan yargılanmaz. Bu suçlardan yargılanması gerekirse de fazla ceza almayacaktır. Bunun temel sebebi ise taksirli suçların gerçek suçlara oranla oldukça insani etkilerinin olmasıdır.

Taksir ile Ölüme Neden Olma

Sonucu kestirilemeden yapılan taksir ile ölüme neden olma oldukça değişik sonuçlar verebilen bir hükümdür. Özellikle taksirle ölüme sebep olma sonucu öngörülemeyen bir davranış olduğundan dolayı kişinin yaşamına son verilmesinden taksir sayılabilir. Burada aslında kişinin kişisel becerilerini bu yönde kullanmadığına yani bilinçli taksirle ölüme neden olmadığı söylenmektedir. 

Taksirle insan öldürme hayata karşı suçlar maddesi altında düzenlemeler yapılarak cezası verilen bir suçtur. Kişinin birine kasten öldürmediği ya da buna benzer bir planı olmadığı ortaya çıktığı zaman taksirli suç olarak sayılır. Taksirli bir şekilde adam öldürüldüğü zaman bunun cezası genellikle iki yıldan başlayarak on beş yıla kadar hapis cezası olacaktır. Bu suçun para cezası yoktur. Yani kısacası bu suç adli para cezasına çevrilememektedir