Antalya Manavgat Avukat; hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Kendisinden hukuki yardım alan kişilere hukuk danışmanlığı veya dava takip hizmeti sağlar; bu sayede, telafisi güç hukuki kayıplar yaşanmasına mani olur. Hukuki uyuşmazlıklarda avukat yardımına başvurmak, en doğru ve isabetli yaklaşım olacaktır.

Antalya Manavgat Ceza Avukatı

Antalya Manavgat ceza avukatı; hukuk düzeninin suç saydığı eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde, sanık müdafi veya mağdur vekili sıfatıyla görev alır. Hukuk yardımı sağladığı kişinin adil bir soruşturma ve kovuşturma geçirmesi, hukuk dışı müdahalelere maruz kalması ve hukukunun korunması adına gerekli çalışmayı sarf eder.

Somut dosyaya dair maddi gerçeğin gün yüzüne çıkarılması için ceza avukatı yardımına başvurmak, yararlı olacaktır. Zira, ceza avukatı, sahip olduğu hukuk tekniğini ve hukuki birikimini kullanarak hakikate ulaşılması için en verimli yol haritasını belirleyecektir. Bu kapsamda, ivedilikle çalışmaya başlayarak hızlı bir şekilde çözüm bulacaktır. Manavgat ceza avukatı, aşağıda sıralanan mahkemelerin görev alanına giren davalarda faaliyet gösterir:

 • Ağır Ceza Mahkemeleri,
 • Asliye Ceza Mahkemeleri,
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,
 • Sulh Ceza Hakimliği,
 • İcra Ceza Mahkemeleri.

Antalya Manavgat İdari Avukat

Antalya Manavgat idari avukat; kişiler ile devletin kurumları arasında yaşanan uyuşmazlıklarda, idarenin üstünlüğü ilkesi ve yetkisine karşılık, kişilerin hukukunu ve hürriyetini koruma altına alan idare hukukuna uzman, bu alandan doğan iş, işlem, uyuşmazlık ve davalarda deneyim sahibi avukattır. İdare Hukuku, oldukça hacimli ve kapsamlı bir hukuk disiplinidir. Bu itibarla, idare hukuku uyuşmazlıklarının avukat marifetiyle çözümlenmesi, hak ve zaman kaybı yaşamamak adına en doğru yaklaşım olacaktır. 

Antalya Manavgat Aile Avukatı

Antalya Manavgat aile avukatı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Aile Hukuku düzenlemeleri ve Aile Mahkemesinin görev alanına giren davalarda uzmanlık sahibidir. Boşanma, velayet, nafaka, nişanlılık, boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat ve 6284 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gibi bilumum Aile Hukuku konularında telafisi güç hak kaybı yaşamamak için, emsal davalarla deneyim kazanmış bir avukattan yardım almak, oldukça mühimdir.

Antalya Manavgat Bilişim Avukatı

Antalya Manavgat bilişim avukatı; bilişim hukuku ve ilgili mevzuat kapsamında hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti verir. Manavgat bilişim avukatı tarafından verilen başlıca hizmetler şunlardır:

 • Bilişim sistemleri üzerinde yaşanan hukuki ihlaller,
 • Erişim engeli ve kaldırılması,
 • İnternet üzerinden işlenen suçlar hakkında ceza davaları,
 • Bilişim sistemine hukuka aykırı şekilde erişme,
 • Bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme veya bozma, verileri değiştirme ya da yok etme,
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı,
 • E-ticaret ve e-imza hususlarındaki uygulamalara dair hukuk danışmanlığı hizmeti,
 • Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında hukuki danışmanlık ve eğitim hizmeti.