Türkiye’de ev kiralamış iseniz ikamet izniniz iptal edilmiş veya ikamet izni verilmemiş ise kira sözleşmesini feshedebilirsiniz. Bu durumda ödenmiş olan bedelin makul bir kısmını iade dahi alabilirsiniz. İlgili kanundan faydalanarak Mehmet Dursun Avukatlık Bürosu ikamet izninin iptali yada ikamet izni verilmemesi durumunda sözleşmenin feshinde size yardımcı olacaktır.

 Kira sözleşmesinin önemli sebeplerle feshini düzenleyen kanun, hem kiracıya hem de kiralayana, kira ilişkisinin devamını kendileri için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı halinde, sözleşmeyi yasal fesih bildirim sürelerine uyarak her zaman feshetme imkânı vermektedir. 

Kira sözleşmesini önemli nedenlerle olağanüstü feshedebilmek için;

  1. Kira Sözleşmesinin Varlığı 
  2. Kira İlişkisinin Devamını Çekilmez Hale Getiren Önemli Sebeplerin Olması 
  3. Fesih Bildirimi Yapılmalıdır. 

Yabancılar için ikamet izninin iptali yada ikamet izninin verilmemiş olması durumunda şayet bu iptal yada izin verilmeme sebebi yabancı kişinin kusurundan kaynaklanmıyor ise haklı nedenle fesih söz konusu olabilir. Bu feshin yapılmasında Mehmet Dursun Avukatlık Bürosu size yardımcı olabilecektir. 

Haklı nedenle fesih söz konusu olduğu takdirde, kira sözleşmesi sona erer. Sözleşmenin feshiyle tarafların karşılıklı zararlarını tazmin etmek zorunluluğu doğabilir ve bununla birlikte karşılıklı edimlerin iadesi söz konusu olabilir.